Op 2 mei heeft een nieuw KB de definitie van “de werkplek” toegevoegd aan de codex voor welzijn op het werk.

Het algemene principe is dat werknemers een goede binnenluchtkwaliteit moeten hebben.  Deze nieuwe doelstelling is breder dan de vorige, waarbij alleen het criterium van “frisse lucht in voldoende hoeveelheid” telde.

Om tegen vervuilingsbronnen te strijden, moet de werkgever nu een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit uitvoeren. Hiervoor moet rekening worden gehouden met de verschillende bronnen van vervuiling die worden genoemd:

  • de aanwezigheid en fysieke activiteit van mensen;
  • de aanwezigheid van producten en materialen op de werkplek;
  • het onderhoud, reparatie en reiniging van werkplekken
  • de kwaliteit van de lucht die wordt geleverd door infiltratie en ventilatie, vervuiling en werking van ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssystemen.

De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dit stemt ongeveer overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40 m3 per uur per aanwezige persoon.

De algemeen aanvaarde gemiddelde buiten concentratie bedraagt 400 ppm. De parameter van 900 ppm is een CO2-concentratie van 500 ppm bovenop deze waarde.

Actuele metingen van de luchtkwaliteit in België : https://www.irceline.be/nl/voorpagina?set_language=nlhttps:

Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25 m3 per uur per aanwezige persoon.

Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op termijn wel aan deze normen voldoet. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakte worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.

De rechtstreekse link naar het Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen vind je hier.

Principes voor luchtkwaliteit in werklokalen:  KB 2 mei 2019

Je zou ook interesse kunnen hebben in