Om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, moeten we allemaal zoveel mogelijk ‘in ons kot blijven’. Onze woning is, voor een keer, het epicentrum van onze activiteiten geworden: thuisonderwijs, telewerk en ook sport en spel gebeurt binnen.

Scholen, kantoren, sportzalen en -pleinen zijn door hun gebruikers verlaten en onze woning is “volzet”

Opdat deze lockdown niet zou betekenen dat onze binnenlucht “vergrendeld” is, laten we van deze periode gebruik maken om ons te informeren over de manieren waarop de binnenluchtkwaliteit van onze woning verbeterd kan worden:

  • rook niet binnen, kies voor materialen en laag polluerende producten (voor het onderhoud, decoratie, meubels, doe-het-zelf,…). Dit zijn manieren om vervuiling van de binnenlucht te voorkomen;
  • een goed ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden ventilatiesysteem werkt efficiënt: verse lucht naar binnen brengen en vervuilende stoffen en vochtigheid, die we niet konden vermijden, naar buiten afvoeren;
  • je huis verluchten door je vensters 1 à 2 keer per dag 10 à 15 minuten open te zetten draagt ook al bij tot een goede binnenluchtkwaliteit.

Een goede binnenluchtkwaliteit leunt op heel de keten van actoren betrokken bij de bouw- en renovatieprojecten. Dat gaat dan over de ontwerpers (architecten, studiebureaus) tot de bewoners via de vaklui ter plaatse en de onderhoudsprofessionals.

Het doel van de “Q-AIR NEWS” is om bouwprofessionals en bouwheren te informeren over de evolutie van wetenschappelijke kennis, voorschriften, materialen en technieken, opleidingsaanbiedingen, enz die betrekking hebben op BLK.

Laten we gebruik maken van de ‘vertraagde modus’ om tijd te besteden aan een goede binnenluchtkwaliteit. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

BLK in het hart van de lockdown

Je zou ook interesse kunnen hebben in