Sessie 3: face-to-face BLK training

Permanente opleiding: het begrijpen van BLK-vraagstukken vereenvoudigen via pedagogische hulpmiddelen door Benjamin FEDOR en Hubert MACIAK, PRACTEE Formations.

Training over CMV is essentieel, aangezien 60% van de installaties niet conform zijn. De problemen zijn uiteenlopend:
• Geen luchtaanvoer
• Luchtinlaatklep niet in overeenstemming met de voorschriften
• Aanwezigheid van een luchtinlaatklep in een vochtige ruimte
• Diameter van de afvoer niet aangepast
• …
Daarnaast vinden ¾ van de pijnpunten plaats tijdens de bouwfase en bij de oplevering. Er is dus speciale aandacht nodig tijdens de bouwwerf-fase van een nieuwbouw- of renovatieproject.

Hoe praktijkwijzigingen stimuleren?
• Praktische opleidingen
• Vereenvoudiging van begrippen zoals luchtdichtheid, ventilatie en BLK
• Stimulering van de autocontrole, verbetering van de kwaliteit van het uitgevoerde werk
• De gebruiker betrekken en responsabiliseren.

Hoe kan het begrip van de relatie tussen luchtdichtheid, ventilatie en BLK beter worden aangebracht?
Benjamin FEDOR en Hubert MACIAK gaven een overzicht van de tools gecreëerd door PRACTEE Formations: isolatie- en ventilatiemodellen. Beide maquettes werken met behulp van een rookgenerator die de luchtbewegingen visualiseert, bv. volgens de verschillende isolatietypes .

Professionele informatie over vochtigheid in gebouwen – focus op de migratie van waterdamp en condensatie in relatie tot de BLK door Maxence DUHAMEL, manager van het studiebureau ECOBATingénierie.

Maxence DUHAMEL besprak enerzijds de oorzaken van de vochtigheid in gebouwen:
– Ongezonde conceptuele omstandigheden: stilstaand water, …
– Infiltratie van vloeiend water op afzonderlijke plaatsen
– Discontinuïteit of te grote doorlaatbaarheid van waterdamp in de wanden, wat leidt tot condensatie.
– Capillaire stijging
– Contact van hout met de grond
– Onbeschermde opslag van stukken hout op de bouwwerf
– Nabijheid van vochtige lokalen
– Onvoldoende onderhoud op regelmatige basis
Daarna stelde hij de 12 belangrijkste lessen voor verkregen uit feedback. Hun focus ligt op twee hoofdelementen: beperking van de vochtinbreng en ontwerp van wanden in staat het vochttransport te beheren. Van de 12 lessen vermelden we de implementatie van efficiënte ventilatie van het gebouw, het gebruik van capillaire buitenmaterialen die openstaan voor waterdamp en het behoud van de mogelijkheid de muren naar binnen toe te laten drogen.

BLK-gerelateerde opleidingen aan de Universiteit van Luik door Anne-Claude ROMAIN, professor aan de Universiteit van Luik en hoofd van het laboratorium Sensing Of Atmosphere and Monitoring (SAM).

Anne-Claude ROMAIN gaf via deze presentatie een overzicht van de opleidingen over de binnenluchtkwaliteit die al zijn gestart voor studenten aan de Universiteit van Luik (België). In de richting Environmental Sciences and Management volgen de studenten een cursus binnenluchtkwaliteit in Master 2 van de optie ” Environmental Monitoring ” en hebben de studenten in de optie “Energie” de mogelijkheid het onderwerp te behandelen in de cursus Milieu- en Gezondheidsimpact van Gebouwen.
Aan de faculteit Architectuur hebben eerstejaarsstudenten de mogelijkheid om een seminarie van 3 uur over binnenluchtkwaliteit bij te wonen.
Deze voorstelling was een gelegenheid om de vraag te stellen: moet de architect zich zorgen maken over de impact op de gezondheid van zijn project? Aan de Universiteit van Luik zijn er momenteel weinig opleidingen voor architecten. Een thema om aan te werken voor het ET’Air project!

Ontwikkeling van een BLK-opleidingsaanbod in het kader van het Interreg ET’Air-project door Françoise JADOUL, projectmanager bij Espace Environnement en voortrekker in het ET’Air-project.

Het doel van deze voorstelling was het ET’Air project meer in detail voor te stellen, met focus op het organiseren van BLK-trainingen. Via enquêtes heeft Françoise JADOUL enerzijds aangetoond dat het binnenklimaat, de gezondheid en het comfort de belangrijkste thema’s moeten zijn voor de bouwheren,en anderzijds dat de meeste bouwprofessionals (bevraagd tijdens een ET’Air-enquête) nooit een opleiding hebben gevolgd op gebied van de binnenluchtkwaliteit. De belangrijkste doelstelling van het ET’ Air project is om dit tekort aan te pakken met de creatie van BLK-opleidingsmodules voor professionals.

Sessie 4: BLK-Trainingen op afstand

Presentatie van de toolbox van de Franse bouwfederatie door Maïlys TURLAN, Ingenieur, FFB Grand Est en Envirobat Grand Est.

Maïlys TURLAN heeft de toolbox ” Réussir la transition écologique “ ( De ecologische overgang met succes tot stand brengen) van de FFB voorgesteld. Deze is bestemd voor het grote publiek, met uitzondering van de tools gereserveerd voor leden. Deze toolbox is toegankelijk via de volgende link: http://www.ffbatiment.fr/lacaisseaoutils

Pedagogische en digitale tools – MOOC QAI ( Massive Open Online Course): ” Ventiler pour un air sain » en Serious game QAI door Adrien DHALLUIN van het platform Tipee en Cécile CAUDRON van CEREMA.

Allereerst stelde Adrien DHALLUIN de MOOC “ QAI ventiler pour un air sain” voor, gemaakt door Tipee en CEREMA. 16 personen vormen het pedagogische team van deze online cursus, onderverdeeld in 5 reeksen, die tijdens de presentatie nader worden toegelicht. Het resultaat van de eerste sessie van deze MOOC was zeer positief, met een tevredenheidspercentage van 95%. Er zullen nog andere sessies worden georganiseerd, waarvan één vooral het tertiaire aspect zal aanvullen. Adrien DHALLUIN sloot zijn presentatie af met de vermelding van de verschillende projecten rond BLK waaraan Tipee deelneemt.
Cécile CAUDRON vervolgde de presentatie met de Serious Game QAI, een spel dat inhoudelijk door CEREMA en voor de webontwikkeling via GreenMe tot stand kwam. Het is een communicatie- en bewustmakingsinstrument voor professionals, bestaande uit 5 modules:
• Quiz: een meerkeuzequiz met 10 vragen
• Detectair: hetvinden van de vervuilingsbronnen in een beeld
• Install: het plaatsen van luchtinlaatkleppen, luchtafvoerkleppen en motorblok van eenn ventilatiesysteem.
• Dim: dimensionering van een installatie
• Galerij: goede en slechte praktijken van de aangebrachte cases vinden
U vindt het Serious Game op de website https://www.batiment-ventilation.fr/outils/serious-game

MOOC-luchtkwaliteit: Luchtvervuiling: oorzaken en impact door André WROBLEWSKI, Pedagogisch directeur afdeling Energie en Milieu, IMT Lille Douai.

André WROBLEWSKI heeft de MOOC “Air pollution causes and impacts” ( Luchtvervuiling : Oorzaken en Impact ) voorgesteld. Deze MOOC wil de belangrijkste soorten betrokken bij de vervuiling van de binnen- en buitenlucht en hun belangrijkste bronnen introduceren, samen met de milieu-, economische en gezondheidseffecten van deze verbindingen in de binnen- en buitenlucht. Ten slotte beschrijft deze opleiding de transformatie- en eliminatieprocessen van deze verontreinigende stoffen. De MOOC is onderverdeeld in verschillende sessies over 3 weken, met 2 tot 3 uur werk per week. De sessies zijn al afgesloten, maar andere kunnen in de toekomst worden geopend.

Verslag Zomeruniversiteit – 01/10/2019 – Dag 2

Je zou ook interesse kunnen hebben in