Good practice tools gemaakt als onderdeel van het ET'Air-project

DE VIER STAPPEN VOOR EEN GOEDE BINNENLUCHT KWALITEIT (BLK)

Opgesteld in het kader van het INTERREG Va ET’Air-project (Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit), stelt deze globale BLK-strategie een schematisch overzicht voor van de 4 stappen die moeten worden ondernomen om een goede BLK te garanderen voor de toekomstige bewoners van een gebouw in constructie of renovatie.
Deze strategie werd door de projectpartners ontworpen en uitgewerkt met de bedoeling alle elementen waarmee rekening moet worden gehouden in een gezond bouw-/renovatieproject te integreren. Ze beweert echter niet exhaustief te zijn in de context van een complexe en steeds evoluerend thema van de binnenluchtkwaliteit. Alle punten die in de strategie aan de orde komen, zijn uitgewerkt in de 4 gidsen voor goede praktijken.

Globale BLK strategie

Een spel om de bronnen van vervuiling te ontdekken!