Materialen met lage emissie & BLK in residentiële gebouwen: welke kosten voor welke voordelen?

Onderzoekers evalueerden de kosten-batenverhouding van twee verschillende scenario's: het gebruik van laag emitterende materialen of het gebruik van meer verontreinigende materialen en de plaatsing van een geschikt ventilatiesysteem. Volgens hun analyses zouden de initiële kosten van laag emitterende materialen worden gecompenseerd door de energiebesparingen als gevolg van de vermindering van de vereiste luchtverversingsgraad. Deze bevinding moet echter worden genuanceerd volgens de klimatologische omstandigheden die een hogere luchtverversing kunnen vereisen om thermisch comfort te garanderen.

Read More

Asbest herkenning en behandeling

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk willen

Read More