Vind alle antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens trainingen, tentoonstellingen, conferenties, conferenties…….

– Is het verplicht de ventilatiesystemen te laten reinigen na renovatiewerkzaamheden?

Bij renovatie van een gebouw is er geen wettelijke verplichting om de ventilatiesystemen te reinigen. Maar het is een kwestie van gezond verstand: de bescherming en vervolgens de reiniging van de luchtinlaten, de afzuigeenheden en de ventilatie-eenheid voorkomt de ophoping van stof in het systeem.

 

– Is het gebruik van het ventilatiesysteem in de woning relevant voor de luchtverversing tijdens de bouwfase? 

Nee. Aanbevolen wordt de woning tijdens de bouw te ventileren/verluchten om verontreiniging door schadelijke stoffen te voorkomen. Het is wel noodzakelijk op cruciale momenten van de bouwfase (fasen met veel vocht, stof en chemisch verontreinigende stoffen) een tijdelijk ventilatiesysteem of tijdelijke luchtverversing te gebruiken om het definitieve ventilatiesysteem niet te verontreinigen.

 

– Is tijdens een renovatieproject de afbraakfase niet gevaarlijker dan de bouwfase?

Elke fase heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Bij de afbraakfase komt een grote hoeveelheid stof vrij, dat gevaarlijke stoffen kan bevatten zoals lood, fijne deeltjes, asbest, enz. Wie bij deze fase betrokken is, zal rechtstreeks en in aanzienlijke mate gevolgen ondervinden. Noteer dat een asbestdiagnose moet worden gesteld vóór de afbraak!

De bouwfase daarentegen kan gevolgen hebben voor de mensen die bij deze fase betrokken zijn (bv. blootstelling aan VOS tijdens het leggen van een vloerbedekking), maar de verontreinigende emissies als gevolg van de materiaalkeuze en de gebruikte bouwtechnieken zullen ook voor de toekomstige bewoners en gedurende een langere periode gevolgen hebben, maar dan in lagere concentraties.

De blootstelling is dus niet dezelfde in de 2 fasen. De verontreinigende stoffen zijn ook verschillend.

Tijdens de afbraakfase zijn de betrokkenen hoe dan ook blootgesteld aan vervuiling wegens de gebruikte materialen. In de bouwfase daarentegen kan de blootstelling van de bewoners aan verontreinigende stoffen worden verminderd via de keuze van materialen, bouwtechnieken en uitrusting.

In alle gevallen is het belangrijk zowel tijdens de afbraak als tijdens de bouwfase persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken.

 

– Heeft het voor de BLK  zin om oude vloeren in een huis te vervangen?

Als u thuis een oud vinyl heeft liggen, hou die dan! Het heeft immers al de tijd gehad om alle vervuilende stoffen uit te stoten. Als u wil overstappen op een ander type bevloering, kies dan voor emissiearme materialen.

 

– Is ventilatie via het openen van een venster voldoende om een goede BLK van een woning te waarborgen? 

Nee, dit is niet genoeg om een goede BLK te garanderen. Een goede BLK vereist gecontroleerde luchtverversing, via een goed ontworpen en geïmplementeerd ventilatiesysteem.

 

– Zijn luchtzuiveraars te vertrouwen?

ANSES komt met haar artikel “Épurateurs d’air intérieur : une efficacité encore à démontrer“ (Binnenluchtzuiveraars: doeltreffendheid nog te bewijzen) tot de volgende conclusie: “[…] in het algemeen kan op basis van de verzamelde en geanalyseerde wetenschappelijke gegevens niet worden aangetoond dat systemen voor de zuivering van de binnenlucht die werken volgens de principes van katalyse of fotokatalyse, plasma, ozonisatie of ionisatie in reële gebruiksomstandigheden doeltreffend en veilig zijn.

Voor een goede BLK past men beter de volgende principes toe:

  • Beperk bronnen van vervuiling. Dit begint bv. bij de keuze van bouwmaterialen en -technieken.
  • Zorg voor ventilatie om onvermijdbare verontreinigende stoffen te verwijderen, samen met de vochtigheid die dagelijks door de bewoners wordt geproduceerd .

Wanneer deze regels zijn toegepast, is het gebruik van een luchtzuiveraar dan echt nodig?

 

– Zijn gipsplaatmaterialen bron van schimmelgroei bij vochtigheid? 

De ontwikkeling van schimmels is te wijten aan condensatieverschijnselen aan de oppervlakte veroorzaakt door onvoldoende luchtverversing, lage temperatuur van de wanden (onvoldoende verwarming en/of koudebrug) en/of bronnen van overmatige waterdamp. Het materiaal is dus op zichzelf geen probleem, maar bevordert de schimmelgroei.

 

– Hoe ongezond is formaldehyde in MDF- en spaanplaten?

Bij bouwen of verbouwen wordt er vaak gebruik gemaakt van MDF- en OSB platen, dit zijn vezelplaten. Deze platen worden gebruikt als bouw- of decoratiemateriaal en kunnen onbehandeld of behandeld zijn, bv. gelakte binnendeuren. Afhankelijk van hun samenstelling, kunnen deze materialen formaldehyde bevatten omwille van de lijm die erin gebruikt wordt.