Vind alle antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens trainingen, tentoonstellingen, conferenties, conferenties…….

CO

Hoe kan CO-vergiftiging worden verklaard wanneer de woning is uitgerust met een zogenaamde luchtdichte boiler?

In de meeste gevallen is het intoxicatieprobleem te wijten aan een ontwrichting van het kanaal. In de meeste gevallen is de terminal losgeraakt. Dit kan het gevolg zijn van een probleem met de installatie (montage van het rookgasafvoerkanaal en de toevoer van verbrandingslucht) of een probleem dat optreedt als gevolg van een latere ingreep (bv. een dakwerker die tijdens de werken de montage van de terminal wijzigt).

In dit geval bereikt de verbrandingslucht het toestel niet meer op de correcte wijze, bijgevolg ontstaat er CO dat vervolgens in de woonruimte vrijkomt.

Is het aanbevolen een koolmonoxidedetector te gebruiken? Is dit soort sensoren betrouwbaar ? Waar moeten ze geplaatst worden?

Hun gebruik is aanbevolen maar :

  • Het blijft heel belangrijk attent te zijn op andere tekenen van intoxicatie;
  • De sensor mag in geen geval een vervanging worden van preventieve maatregelen (naleving van de voorschriften en goede praktijken voor de installatie, jaarlijks onderhoud).

Voor zover wij weten, is er weinig feedback over de betrouwbaarheid van sensoren bestemd voor het grote publiek.

Wat betreft de plaats van de sensor: men raadt aan deze in de buurt van het gastoestel te plaatsen. Een tweede sensor kan in de buurt van de kamers worden geplaatst.

Welke risico’s bestaan er op vlak van kortsluiting van de luchtstroming bij aanwezigheid van zowel een VMC als een aangesloten niet luchtdicht toestel?

Men herinnert eraan dat voorzichtigheid geboden is bij gebruik van een VMC (gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem) naast verwarmings- en ECS-apparatuur geïnstalleerd in dezelfde woonruimte. Bij SF MVS hebben de luchtinlaten immers niet de nodige dimensies om voldoende toevoer van verbrandingslucht voor een aangesloten toestel met verbrandingscircuit toe te laten.

Indien er een niet luchtdicht verbrandingstoestel is aangesloten en de kamer een directe luchttoevoer heeft, kan deze de toevoer van verse lucht naar de andere kamers kortsluiten (de toevoer van verse lucht in de kamers zou bijvoorbeeld onvoldoende zijn indien de woonkamer is uitgerust met een verbrandingstoestel en een directe luchttoevoer heeft).

Tenslotte kan de werking van de mechanische ventilatie een inversie van de trek in het aangesloten verbrandingssysteem veroorzaken.

ventilatiesystemen

Is het verplicht de ventilatiesystemen te laten reinigen na renovatiewerkzaamheden?

Bij renovatie van een gebouw is er geen wettelijke verplichting om de ventilatiesystemen te reinigen. Maar het is een kwestie van gezond verstand: de bescherming en vervolgens de reiniging van de luchtinlaten, de afzuigeenheden en de ventilatie-eenheid voorkomt de ophoping van stof in het systeem.

Is het gebruik van het ventilatiesysteem in de woning relevant voor de luchtverversing tijdens de bouwfase? 

Nee. Aanbevolen wordt de woning tijdens de bouw te ventileren/verluchten om verontreiniging door schadelijke stoffen te voorkomen. Het is wel noodzakelijk op cruciale momenten van de bouwfase (fasen met veel vocht, stof en chemisch verontreinigende stoffen) een tijdelijk ventilatiesysteem of tijdelijke luchtverversing te gebruiken om het definitieve ventilatiesysteem niet te verontreinigen.

Heeft het voor de BLK  zin om oude vloeren in een huis te vervangen?

Als u thuis een oud vinyl heeft liggen, hou die dan! Het heeft immers al de tijd gehad om alle vervuilende stoffen uit te stoten. Als u wil overstappen op een ander type bevloering, kies dan voor emissiearme materialen.

Is ventilatie via het openen van een venster voldoende om een goede BLK van een woning te waarborgen? 

Nee, dit is niet genoeg om een goede BLK te garanderen. Een goede BLK vereist gecontroleerde luchtverversing, via een goed ontworpen en geïmplementeerd ventilatiesysteem.

 

Zijn gipsplaatmaterialen bron van schimmelgroei bij vochtigheid? 

De ontwikkeling van schimmels is te wijten aan condensatieverschijnselen aan de oppervlakte veroorzaakt door onvoldoende luchtverversing, lage temperatuur van de wanden (onvoldoende verwarming en/of koudebrug) en/of bronnen van overmatige waterdamp. Het materiaal is dus op zichzelf geen probleem, maar bevordert de schimmelgroei.

Hoe ongezond is formaldehyde in MDF- en spaanplaten?

Bij bouwen of verbouwen wordt er vaak gebruik gemaakt van MDF- en OSB platen, dit zijn vezelplaten. Deze platen worden gebruikt als bouw- of decoratiemateriaal en kunnen onbehandeld of behandeld zijn, bv. gelakte binnendeuren. Afhankelijk van hun samenstelling, kunnen deze materialen formaldehyde bevatten omwille van de lijm die erin gebruikt wordt.

Is tijdens een renovatieproject de afbraakfase niet gevaarlijker dan de bouwfase?

Elke fase heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Bij de afbraakfase komt een grote hoeveelheid stof vrij, dat gevaarlijke stoffen kan bevatten zoals lood, fijne deeltjes, asbest, enz. Wie bij deze fase betrokken is, zal rechtstreeks en in aanzienlijke mate gevolgen ondervinden. Noteer dat een asbestdiagnose moet worden gesteld vóór de afbraak!

De bouwfase daarentegen kan gevolgen hebben voor de mensen die bij deze fase betrokken zijn (bv. blootstelling aan VOS tijdens het leggen van een vloerbedekking), maar de verontreinigende emissies als gevolg van de materiaalkeuze en de gebruikte bouwtechnieken zullen ook voor de toekomstige bewoners en gedurende een langere periode gevolgen hebben, maar dan in lagere concentraties.

De blootstelling is dus niet dezelfde in de 2 fasen. De verontreinigende stoffen zijn ook verschillend.

Tijdens de afbraakfase zijn de betrokkenen hoe dan ook blootgesteld aan vervuiling wegens de gebruikte materialen. In de bouwfase daarentegen kan de blootstelling van de bewoners aan verontreinigende stoffen worden verminderd via de keuze van materialen, bouwtechnieken en uitrusting.

In alle gevallen is het belangrijk zowel tijdens de afbraak als tijdens de bouwfase persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken.

Zijn luchtzuiveraars te vertrouwen?

ANSES komt met haar artikel “Épurateurs d’air intérieur : une efficacité encore à démontrer“ (Binnenluchtzuiveraars: doeltreffendheid nog te bewijzen) tot de volgende conclusie: “[…] in het algemeen kan op basis van de verzamelde en geanalyseerde wetenschappelijke gegevens niet worden aangetoond dat systemen voor de zuivering van de binnenlucht die werken volgens de principes van katalyse of fotokatalyse, plasma, ozonisatie of ionisatie in reële gebruiksomstandigheden doeltreffend en veilig zijn.

Voor een goede BLK past men beter de volgende principes toe:

  • Beperk bronnen van vervuiling. Dit begint bv. bij de keuze van bouwmaterialen en -technieken.
  • Zorg voor ventilatie om onvermijdbare verontreinigende stoffen te verwijderen, samen met de vochtigheid die dagelijks door de bewoners wordt geproduceerd .

Wanneer deze regels zijn toegepast, is het gebruik van een luchtzuiveraar dan echt nodig?