Good practice tools gemaakt als onderdeel van het ET'Air-project

DE VIER STAPPEN VOOR EEN GOEDE BINNENLUCHT KWALITEIT (BLK)

Opgesteld in het kader van het INTERREG Va ET’Air-project (Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit), stelt deze globale BLK-strategie een schematisch overzicht voor van de 4 stappen die moeten worden ondernomen om een goede BLK te garanderen voor de toekomstige bewoners van een gebouw in constructie of renovatie.
Deze strategie werd door de projectpartners ontworpen en uitgewerkt met de bedoeling alle elementen waarmee rekening moet worden gehouden in een gezond bouw-/renovatieproject te integreren. Ze beweert echter niet exhaustief te zijn in de context van een complexe en steeds evoluerend thema van de binnenluchtkwaliteit. Alle punten die in de strategie aan de orde komen, zijn uitgewerkt in de 4 gidsen voor goede praktijken.

Globale BLK strategie

Gidsen voor goede praktijken

De 4 gidsen voor goede praktijken begeleiden u tijdens de uitvoering van een BLK-strategie in elk van de vier fasen van uw woningbouw- of renovatieproject:

Programma – Ontwerp – Realisatie – Oplevering

Opgesteld in het kader van het project stellen deze 4 gidsen een methodologie voor (doelstellingen en BLK-aandachtspunten) om een goede BLK voor de toekomstige bewoners van het gebouw te garanderen en de gezondheid te beschermen van de professionals betrokken bij de bouwwerkzaamheden. Deze methodologie werd bedacht en ontwikkeld om alle elementen te integreren waarmee in een gezond bouw-/renovatieproject rekening moet worden gehouden. Ze vormt een uitgebreide basis maar beweert echter niet volledig te zijn in de context van een complex en evoluerend BLK-thema.

De verwijzingen in de gidsen zijn terug te vinden in onze toolbox, gerangschikt in de overeenkomstige categorie (programmering-ontwerp-realisatie-oplevering).

Een spel om de bronnen van verontreiniging te ontdekken !

Zoek en vind de bronnen van verontreiniging gelinkt aan het gebouw en zijn apparatuur dankzij ons interactief spel. Eens gevonden, krijgt u toegang tot aanvullende informatie over deze verontreinigende stoffen: oorsprong, effecten op de gezondheid, documenten om verder te gaan...

De Routekaart van ET’Air, een ontdekkingstocht naar 20 voorbeeldgebouwen

 

De gebouwen op de routekaart van ET’Air zijn referenties op gebied van BLK. Wij hopen dat zij u kunnen informeren en inspireren tot goede praktijken voor het behoud van een gezonde en kwalitatief goede binnenlucht.

Het zijn vaak ambitieuze en innovatieve projecten, uitgevoerd door personen die het belang van een goede BLK voor de gezondheid en de levenskwaliteit ten volle hebben begrepen.

De volgende opleidingsmodules werden tijdens het ET’Air-project ontwikkeld en zijn klaar voor gebruik !

1. Basismodule

Een module voor een basisopleiding rond BLK in bouw- en renovatieprojecten.
Het volledige pakket dat we hebben klaargemaakt ter beschikking van de trainer bestaat uit een gedetailleerde handleiding, een PowerPointpresentatie die het volledige programma van de opleiding omvat, aangevuld met twee videobestanden ter illustratie. Hier hoort ook het nodige didactisch materiaal bij.

Verder kan de trainer beroep doen op alle documenten en bestanden die we in de ET’Air-toolbox hebben samengebracht tot een volledig en vlot consulteerbare bibliotheek.

Dit opleidingspakket werd almeermaals voorgesteld en met enthousiasme onthaald door diverse opleidingsorganisaties. Bijvoorbeeld het opleidingscentra van Embuild Oost-Vlaanderen, Embuild West-Vlaanderen, IFAPME Mons, FOREM…

2. Interactieve E-learningsmodules voor de bouwprofessionals

Rond de grote thema’s werd een set van vijf E-learningsmodules aangemaakt die gebruikt kunnen worden als een op zich staand opleidingspakket. Het behandelt de volgende thema’s:

  • radon in bestaande gebouwen;
  • problematieken rond vocht in gebouwen;
  • de aanwezigheid van VOS;
  • oorzaken en gevolgen van CO in een woning;
  • hoe moet een performant ventilatiesysteem er uitzien ?

Deze E-learning modules zijn momenteel in finale fase en zullen eerstdaags ook beschikbaar zijn.

3. Opleidingsmodules bestemd voor academici

Door de drie academische partners in ons project werd een opleiding samengesteld bestemd voor de studierichtingen architectuur en ingenieurswetenschappen.

Deze modules werden uitvoering uitgetest tijdens de zomercursussen georganiseerd in INSA Hauts-de-France (Valenciennes), UMons en UGent. Momenteel zijn deze opleidingen mee opgenomen in het lessenpakket van deze studierichtingen van deze universiteiten en is het de bedoeling dit ook verder te verspreiden naar andere academische instellingen en hogescholen.