Vergelijking van nachtventilatiestrategieën

Dit wetenschappelijk artikel behandelt nachtventilatie in publiektoegankelijke ruimtes en concentreert zich op het bepalen van de juiste strategie voor deze nachtventilatie. De auteurs vergelijken verschillende ventilatiestrategieën: uitgeschakeld, met onderbrekingen en ononderbroken.

Read More

Review over schimmels in woningen

Onderzoekers hebben een stand van zaken opgesteld over onderzoek naar schimmelproblemen in woningen. Dit literair overzicht focust op gezondheidsrisico's en manieren om schimmelgroei te verminderen via specifieke bouwmethoden en -ontwerpen.

Read More

Beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen: een kwestie van milieuvriendelijke materialen

De juiste keuze van bouwmaterialen is essentieel om zowel de energieprestaties van gebouwen te optimaliseren, als een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, en zo de gezondheid van de bewoners veilig te stellen. ET'Air stelt u een synthese voor van het belang van ecologische materialen voor milieu en gezondheid, alsook de Europese werkzaamheden op vlak van regelgeving voor de uitstoot van verontreinigende stoffen door bouwproducten.

Read More

Materialen met lage emissie & BLK in residentiële gebouwen: welke kosten voor welke voordelen?

Onderzoekers evalueerden de kosten-batenverhouding van twee verschillende scenario's: het gebruik van laag emitterende materialen of het gebruik van meer verontreinigende materialen en de plaatsing van een geschikt ventilatiesysteem. Volgens hun analyses zouden de initiële kosten van laag emitterende materialen worden gecompenseerd door de energiebesparingen als gevolg van de vermindering van de vereiste luchtverversingsgraad. Deze bevinding moet echter worden genuanceerd volgens de klimatologische omstandigheden die een hogere luchtverversing kunnen vereisen om thermisch comfort te garanderen.

Read More

Asbest herkenning en behandeling

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk willen

Read More