Et'Air Project ETAir - Grensoverschrijdende economie & binnenluchtkwaliteit draagt actief bij tot de Europese inzet voor intelligente, duurzame en inclusieve groei en tot regionale ontwikkelingsstrategieën gericht op innovatie en opleiding..

Inderdaad, het project beoogt namelijk gezamenlijk creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo’s te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markt van de bouw/energierenovatie waarin binnenluchtkwaliteit (BLK) is opgenoomt. IBLK is een belangrijke zorg binnen het bouwproces; het moet in het centrum staan van de reflectie van de professionals in de bouwsector om geen overlast en pathologieën voor de bewoners te genereren. De eis aan materialen met lage emissiewaarden en aan een ventilatie van goede kwaliteit neemt toe met verbeteringen in de luchtdichtheid van gebouwen. In zeer weinig bouw - of renovatieplannen wordt voor het concept, de uitvoering of het onderhoud van gebouwen echter rekening gehouden met deze aspecten, terwijl wel wordt gedacht aan de verlaging van het energiegebruik. Om deze uitdaging op het grondgebied aan te gaan, zal ETAir acties uitvoeren die zijn onderverdeeld in drie complementaire werkassen : opleiden professionelen en toekomstige professionelen uit de bouw over problemen met de BLK, verspreiden BLK gevalideerde en gevulgariseerde gegevens, vraag creëren voor gezonde gebouwen. Ondernemingen die opgeleid zijn hebben het veel makkelijker om de nieuwe regelgevingsvereisten in termen van BLK na te leven en tegemoet te komen aan de groeiende vraag op het vlak van gezonde en energiezuinige gebouwen op het grensoverschrijdend gebied.