Espace Environnement

Espace Environnement bouwde sinds een vijftiental jaren via zijn project Santé-Habitat een rijke ervaring op met sensibiliserings- en opleidingswerk rond de problematiek van de binnenluchtkwaliteit. Het project ontwikkelt instrumenten en beheert een website. Er worden overlegrondes georganiseerd tussen de actoren op het vlak van luchtkwaliteit (uit de sociale sector en de gezondheidszorg, professionals uit de bouw, vorsers, overheidsdiensten, …) met het doel tot een gemeenschappelijke visie te komen die wetenschappelijk onderbouwd is.

Contact : Yasmina Atif,  yatif@espace-environnement.be

Website espace-environnement.be

APPA

Als organisatie voor beroepsopleidingen werkt het aan competentieversterking bij de actoren. In Nord-Pas de Calais verstrekte de vereniging sinds 2010 al aan meer dan 400 professionals opleidingen over binnenluchtkwaliteit: verhuurders, maatschappelijk werkers, ambtenaren van lagere overheden, professionals uit de gezondheidszorg. Sinds 2013 werkt APPA met de steun van de Conseil Régional en het Agence Régionale de Santé aan proefprojecten inzake voorlichting en opleiding voor professionals uit de sector van de bouw en de openbare werken in samenwerking met de academische inspectie en de beroeps-federaties (SCOP BTP, FFB, CAPEB, GRET…).

Contact : Margaux Beugnet – communication@appa.asso.fr

Website : www.appa.asso.fr

Cluster Eco-Construction

De Cluster volgt en begeleidt al meer dan 10 jaar bedrijven bij de ontwikkeling van ecomaterialen, zodat rekening kan worden gehouden met een gezondere woonomgeving. Hij heeft zijn nut kunnen bewijzen op het punt van het vormen van een netwerk van de ecobouwactoren, het groeipotentieel van de sector en de ontwikkeling van hun vakkundigheid, maar ook in termen van begeleiding van de ecobouwgerelateerde beroepsopleidingen door het organiseren van evenementen, cycli conferenties, colloquia en seminaries, aangepaste en technische opleidingen, het leggen van contacten, als tussenpersoon met de overheid, als informatiecentrum naar de eindbeslissers toe.

Contact : Anne-Sophie Martin, as@ecoconstruction.be

Website : www.ecoconstruction.be

Cd2e

Cd2e is een regionaal expertisecentrum, gewijd aan ecologische activiteiten en de ecologische transitie. Het werd opgericht in 2002 en mag in Frankrijk uniek worden genoemd. Cd2e:

 • begeleidt en adviseert starters, technische studiebureaus, architecten en hoofdaannemers bij hun
  projecten
 • beoordeelt aanvragen van lagere overheden inzake milieukwaliteit
 • staat in voor informatie, sensibilisering en voorlichting omtrent toekomstige marktopportuniteiten
 • stelt inhoud van beroepsopleidingen met toegevoegde waarde voor
 • leidt een regionaal netwerk van actoren op het vlak van ecologisch verantwoord bouwen
 • promoot lokale hulpbronnen (stro, aarde, vlas, hennep, houtsoorten uit de regio)
 • leidt grootschalige projecten met betrekking tot experimentele toepassingen en sensibilisering (ecologische renovatie en demonstraties met ecologische materialen).

Contact : Nicolas Guezel – n.guezel@cd2e.com

Website : www.cd2e.com

Universiteit Gent

De onderzoeksgroep ‘Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing’ die aan het ET’Air-project zal meewerken, kan een mooi track record voorleggen op het vlak van ventilatie in residentiële woningen en scholen. De groep publiceert regelmatig in de betreffende wetenschappelijke tijdschriften, en neemt deel aan het bestuur van internationale wetenschappelijke organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van binnenlucht en ventilatie (AIVC en ISIAQ). Zij beschikt over specifieke hulpmiddelen in de zone waarop Interreg FWV focust. Het ET’Air-project zal hiervan gebruik kunnen maken: een belangrijke catalogus met monitoringprojecten, uitrusting voor ambulante meetcampagnes, waarschijnlijkheidsmodellen om de prestaties van ventilatiesystemen te evalueren en intense samenwerkingsverbanden met fabrikanten van ventilatiesystemen in Vlaanderen, Frankrijk en Nederland.

Contact : Jelle Laverge – jelle.laverge@ugent.be

Website : www.architectuur.ugent.be

Universiteit van Bergen – Faculteit Architectuur en Stedenbouw

De Faculteit Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit van Bergen (UMONS) leidt architecten op die gespecialiseerd zijn in ‘bouwkunde’ en ‘stedenbouw’. Tijdens deze opleiding wordt op evenwichtige wijze aandacht besteed aan technologische, sociaaleconomische, stedenbouwkundige, artistieke en ecologische competenties. Zij biedt een algemene, systemische en transversale visie op de technische competenties. Zo dragen de onderzoeken die momenteel binnen de onderzoeksinstituten URBAInE en Energie aan de gang zijn, bij tot de uitvinding van het concept ‘intelligent wonen’ (smart housing), energiepositieve woningen, schoon vervoer en nieuwe performante en gezonde materialen.

Contact : Salvatore VONA – salvatore.vona@umons.ac.be

Website : www.umons.be

INSA en Université Polytechnique Hauts-de-France- departement Civiele Bouwkunde

Het departement Civiele Bouwkunde begeleidt ondernemingen bij verscheidene aspecten die verband houden met de problematiek van de luchtkwaliteit. De lessen die het geeft, zijn gewijd aan verschillende fasen van het bouwproces:

 • ontwerp en dimensionering (modules Sensibilisering rond architecturaal ontwerp – Technische
  Regelgeving – Bouwfysica);
 • diagnostiek van de bestaande installaties (modules Diagnostiek – Kwaliteitscontrole);
 • bouwplaats (module Technische loten);
 • gebruik (module Ergonomie – Gebruikscomfort).

Contact : Hafida Boulekbache – hafida.boulekbache@univ-valenciennes.fr

Website : http://insadev2.uphf.fr/node/28

Vlaamse Confederatie Bouw – VCB

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is, met bijna 9.500 leden, de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen. De VCB vertegenwoordigt zowel grotere bouwbedrijven als KMO’s en zelfstandigen; al de bouwberoepen, niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook de voltooiings- en installatiebedrijven.
Dankzij de lokale Confederaties Bouw vinden de leden een aanspreekpunt in hun buurt. Dankzij de beroepsfederaties krijgen de leden steeds informatie op maat van hun specifieke beroepsactiviteit.

Contact : Johan Vanden Driessche – johan.vandendriessche@vcb.be

Website : www.vcb.be

BTP-CFA Champagne-Ardenne

BTP CFA Champagne-Ardenne(BTP CFA C-A)is de organisatie voor alternerend leren van de bouwsector en de sector openbare werken in de regio Champagne-Ardenne. Zij telt 4 opleidingscentra waarvan er 2 in het projectgebied gelegen zijn. In samenwerking met de beroepscategorieën uit de sector biedt de organisatie 40 diploma’s en beroepstitels aan (van CAP tot BAC+2). Zij leidt jaarlijks samen met de ondernemingen bijna 1800 leerlingen op (leercontracten, stagiairs, werkzoekenden en loontrekkenden uit de sector) en staat in voor meer dan 1000000 opleidingsuren om de inschakeling van jongeren en volwassenen op de arbeidsmarkt te bevorderen en bij te dragen tot de competitiviteit van de ondernemingen.

Contact : Loïc Lecurieux – loic.lecurieux@btpcfa-grandest.fr

Website : www.btpcfa-champagneardenne.fr