Webinar ventilatie en binnenluchtkwaliteit 22.10.2020

In het kader van het Interreg ET’Air-project – Grensoverschrijdende economie & binnenluchtkwaliteit, organiseert de VCB een live webinar over ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Slecht geventileerde ruimtes kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Deelname aan dit webinar is gratis. Klik bij interesse door naar dit artikel om u in te schrijven via via de link.

Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in scholen met en zonder gemelde problemen rond binnenluchtkwaliteit

Met de huidige meettechnieken voor verontreinigende stoffen is het vaak moeilijk om de exacte oorzaken van ongemakken verbonden aan de binnenluchtkwaliteit vast te stellen. Deze studie in 6 Finse scholen had tot doel te onderzoeken welke BLK-problemen de meest waarschijnlijke oorzaken van ongemak en klachten voor de bewoners waren.

Beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen: een kwestie van milieuvriendelijke materialen

De juiste keuze van bouwmaterialen is essentieel om zowel de energieprestaties van gebouwen te optimaliseren, als een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, en zo de gezondheid van de bewoners veilig te stellen.
ET’Air stelt u een synthese voor van het belang van ecologische materialen voor milieu en gezondheid, alsook de Europese werkzaamheden op vlak van regelgeving voor de uitstoot van verontreinigende stoffen door bouwproducten.

VENTIL’acteurs – Resultaten van de tweede enquête en vaststelling van de prioritaire acties

Het project VENTIL’acteurs, onder leiding van CEREMA, heeft als doel de professionals uit de bouwsector te mobiliseren om de kwaliteit van de ventilatie in woningen te verbeteren. Het eerste onderzoek, uitgevoerd in 2018, identificeerde drie doorslaggevende factoren om dit te bereiken. De tweede enquête, die begin 2020 van start ging, had tot doel deze drie factoren nader toe te lichten en prioritaire acties vast te stellen. De resultaten zijn nu beschikbaar.

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Het Covid-19 virus verspreidt zich via micro-druppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag gebruiken en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die micro-druppels juist sneller over een volledige ruimte verspreiden. De recyclage van binnenlucht is uit den boze. Systematisch verluchten met buitenlucht is het devies.

De partners van het Interreg project ET’Air in de kijker: Cluster Eco-Construction

ET’Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-/renovatieprojecten aan beide zijden van de grens.
Wie zijn ze? Wat zijn hun bedrijfsactiviteiten en actiepunten? Om dit verder toe te lichten zal er in elk nummer van onze “Q-AIR NEWS” één van de projectpartners voorgesteld worden .
In deze Newsletter staat Cluster Eco-Construction in de schijnwerpers: Cluster Eco-Construction is een netwerk van bedrijven, gevestigd in het Waalse Gewest.

Energierenovatie en risico’s verbonden aan de kwaliteit van het binnenmilieu

Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat de begrippen gezondheid en comfort nog steeds weinig bestudeerd worden, hoewel de bewijzen ten voordele van de gezondheidseffecten van een energierenovatie zich opstapelen.