De auteurs bestudeerden de wetenschappelijke studies van de afgelopen 5 jaar met de bedoeling de risico’s voor de gezondheid en het comfort van de bewoners verbonden aan een energie-efficiënte renovatie van gebouwen te identificeren en te onderzoeken.

De risico’s werden verdeeld in drie categorieën: bouwschil, HVAC-systemen en bewoners. Wat de bouwschil betreft, heeft energierenovatie de neiging om de luchtdichtheid en de thermische isolatie van gebouwen te verhogen. Dit kan leiden tot vochtproblemen, ophoping van vervuilende stoffen of te hoge temperaturen. HVAC-systemen en hun problemen (zoals onderhoud) kunnen ook de kwaliteit van het binnenmilieu negatief beïnvloeden. Het blijkt dat de studies zich vooral richten op de energiebesparingen die door de renovatie kunnen worden bereikt. Ze tonen ook aan dat renovatie niet altijd een vermindering van het energieverbruik garandeert. Dit heeft te maken met het gedrag van de bewoners, maar ook met technische problemen.

De begrippen gezondheid en comfort van de bewoners van gebouwen die energetisch gerenoveerd blijven in vergelijking onderbelicht. Sommige studies tonen aan dat een energierenovatie bepaalde gezondheids-problemen bevordert (met name ademhalings-, huid- en oogproblemen). De auteurs raden aan beter rekening te houden met het gedrag, de behoeften en de voorkeuren van de bewoners, maar ook een meer interdisciplinaire aanpak te ontwikkelen die gebouwen, HVAC-systemen, bewoners, gezondheid, comfort en de globale kwaliteit van het binnenmilieu omvat en doorkruist.


Referenties: Ortiz M., Itard L., Bluyssen P. M., 2020: Indoor environmental quality related risk factors with energy-efficient retrofitting of housing: A literature review. [Online]. Energy and Buildings, vol. 221, 10 p. Openlijk toegangkelijk via: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110102

Energierenovatie en risico’s verbonden aan de kwaliteit van het binnenmilieu

Je zou ook interesse kunnen hebben in