Energierenovatie en risico’s verbonden aan de kwaliteit van het binnenmilieu

Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat de begrippen gezondheid en comfort nog steeds weinig bestudeerd worden, hoewel de bewijzen ten voordele van de gezondheidseffecten van een energierenovatie zich opstapelen.

Gezondheid van kinderen: gevolgen van luchtverontreiniging binnenshuis, fysieke- en comfort parameters

Deze Europese studie behandelt de gezondheidseffecten van verschillende vervuilende stoffen in de binnenlucht en analyseert de invloed van verschillende fysieke- en comfort parameters. Het artikel benadrukt de voordelen van ventilatie bij de beheersing van de gezondheidseffecten van vervuilende stoffen bij kinderen.