Webinar ventilatie en binnenluchtkwaliteit 22.10.2020

In het kader van het Interreg ET’Air-project – Grensoverschrijdende economie & binnenluchtkwaliteit, organiseert de VCB een live webinar over ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Slecht geventileerde ruimtes kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Deelname aan dit webinar is gratis. Klik bij interesse door naar dit artikel om u in te schrijven via via de link.

Beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen: een kwestie van milieuvriendelijke materialen

De juiste keuze van bouwmaterialen is essentieel om zowel de energieprestaties van gebouwen te optimaliseren, als een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, en zo de gezondheid van de bewoners veilig te stellen.
ET’Air stelt u een synthese voor van het belang van ecologische materialen voor milieu en gezondheid, alsook de Europese werkzaamheden op vlak van regelgeving voor de uitstoot van verontreinigende stoffen door bouwproducten.

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Het Covid-19 virus verspreidt zich via micro-druppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag gebruiken en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die micro-druppels juist sneller over een volledige ruimte verspreiden. De recyclage van binnenlucht is uit den boze. Systematisch verluchten met buitenlucht is het devies.

Energierenovatie en risico’s verbonden aan de kwaliteit van het binnenmilieu

Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat de begrippen gezondheid en comfort nog steeds weinig bestudeerd worden, hoewel de bewijzen ten voordele van de gezondheidseffecten van een energierenovatie zich opstapelen.

Milieuvriendelijke materialen én de beperking van de impact op milieu en gezondheid

Deze studie wijst op het belang van de keuze voor materialen uit biocomposiet eerder dan conventionele materialen, vanuit het oogpunt milieu en gezondheid.

Asbest herkenning en behandeling

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk willen