Gezondheid van kinderen: gevolgen van luchtverontreiniging binnenshuis, fysieke- en comfort parameters

Deze Europese studie behandelt de gezondheidseffecten van verschillende vervuilende stoffen in de binnenlucht en analyseert de invloed van verschillende fysieke- en comfort parameters. Het artikel benadrukt de voordelen van ventilatie bij de beheersing van de gezondheidseffecten van vervuilende stoffen bij kinderen.