Aangezien mensen bijna 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, wordt de kwaliteit van het binnenmilieu steeds belangrijker voor constructeurs en fabrikanten van materialen. In deze context richt deze studie zich op één van de belangrijkste verontreinigende stoffen van het binnenmilieu: vluchtige organische stoffen (VOS), vooral de stoffen die worden uitgestoten door bouwmaterialen. De auteurs van de studie hebben geprobeerd deze VOS-emissies doeltreffend te modelleren. Via twee verschillende methoden werd een “modelbox” geplaatst om de voorspelling van VOS-emissies te modelleren.

De eerste is de massabalansmethode, waarmee aan de hand van een massaberekening kan worden bepaald of er een emissie van verontreinigende stoffen plaatsvond. De tweede methode, gebaseerd op de Computational Fluid Dynamics (CFD) (numerieke stromingsleer), laat toe de vloeistofbewegingen en hun effecten, in dit geval VOS-emissies, te volgen.

De studie in het tijdschrift Sustainability gebruikt deze modellen om een richtwaarde voor te stellen voor de constructie van gebouwen en hun VOS-emissies. De auteurs wijzen ook op het belang van ventilatie om blootstelling aan verontreinigende emissies van bouwmaterialen te voorkomen. Zij formuleren ook een aantal bedenkingen rond de wettelijke limieten voor de emissiefactor van materialen, deze zou meer in overeenstemming moeten zijn met de richtwaarden van de concentraties van verontreinigende stoffen in de binnenlucht.

Referenties: D’Amico A., Pini A., Zazzini S., et al, 2021: Modelling VOS Emissions from Building Materials for Healthy Building Design [Online] Sustainability, vol. 13, No. 1
https://doi.org/10.3390/su13010184

Modellering van VOS-emissies van bouwmaterialen voor een gezonde conceptie van gebouwen

Je zou ook interesse kunnen hebben in