Wie bent u?

Meer dan 10.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.
Zij vertegenwoordigt zowel grotere bouwbedrijven als KMO’s en zelfstandigen in al de bouwberoepen, niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook de voltooiings- en installatiebedrijven. In al haar acties verdedigt de Vlaamse Confederatie Bouw voluit het belang van de aannemer.

Het beleid van de VCB wordt uitsluitend door aannemers bepaald. Ook door haar politieke ongebondenheid kan de VCB telkens voluit de stem van de aannemer laten horen. Voor de bezorgdheden van haar leden zoekt de Vlaamse Confederatie Bouw telkens naar een concrete oplossing op maat van het bouwbedrijf.
Dankzij de lokale Confederaties Bouw in elke Vlaamse provincie vinden de leden een aanspreekpunt in hun buurt met informatie op maat van hun specifieke beroepsactiviteit. Tegelijk vormt de Vlaamse Confederatie Bouw een stevig duo met de Confederatie Bouw die op nationaal vlak actief is. Door hun gedegen kennis van enerzijds Vlaamse en anderzijds federale bouwmateries versterken zij elkaar.
Deskundigheid in bouwzaken vormt voor de Vlaamse Confederatie Bouw de belangrijkste troef. Voor de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid is de VCB de bouwexpert bij uitstek. De Vlaamse overheid is voor de bouwsector de voornaamste opdrachtgever en een belangrijke regelgever geworden. Wie tot onze organisatie toetreedt, kan steeds rekenen op professioneel advies. Tegelijk betekent het lidmaatschap een ‘uithangborg’ waarmee aannemers in de bouwsector kunnen aantonen dat zij op de hoogte willen zijn van wat kan en mag in het beroep.

Welke acties voert u inzake BLK?

VCB nam deel aan de overleggroep rond binnenluchtkwaliteit op de arbeidsplaatsen en is actief deelnemer aan de consultatiecommissie ventilatie en luchtdichtheid die door BCCA wordt ingericht.
Er gebeurt echter op dit moment nog te weinig rond binnenlucht in onze organisatie. Het project ET’air geeft ons de kans hier verandering in te brengen.
– Enerzijds zal het project ons toelaten mee te werken aan het opstellen van een duidelijke code van goede praktijk. Deze zal beschikbaar zijn voor onze leden – bouwbedrijven die hier concreet mee aan de slag kunnen.
– Ook werken we mee aan de opleidingen rond kwaliteit van binnenlucht die zullen ontwikkeld worden voor bouwprofessionals. Het laat ons toe deze goed af te stemmen op de wensen en noden van onze leden. De opleidingen zullen vervolgens ook aangeboden worden aan hen zodat zij beter op de hoogte zijn van de aandachtspunten en de te nemen stappen op dit vlak.
– Tot slot zijn infosessies en inspiratiemomenten alsook een brede communicatie door verspreiding van nieuwtjes en artikels rond het topic belangrijk om onze leden te informeren en sensibiliseren.
Waarom heeft u deze acties nodig geacht ?

Volgens recente studies kan vervuilde binnenlucht niet alleen leiden tot medische klachten, ook lopen de sociale en economische kosten van vervuilde binnenlucht tot in de miljaren euro’s elk jaar. Daarom hebben binnen het project ET’AIR kennisinstellingen uit verschillende Europese landen de krachten gebundeld om de kwaliteit van de binnenlucht te bevorderen. Dit door de relevante informatie te stroomlijnen en vorm te geven opdat bouwprofessionals met de nodige expertise verder aan de slag kunnen.
De Vlaamse Confederatie Bouw focust al langer op deze problematiek, bijv. rond de ventilatie van arbeidsplaatsen. Want binnenlucht en ventilatie zijn intussen uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt bij nieuwbouw en renovatie. Het vormt een aspect van de BEN-verplichting en de BENOvatiedoelstellingen. Beide beogen een energiezuinig en -efficiënt Vlaams woningenpark tegen 2050. Woningen worden zuiniger, gebouwen worden beter geïsoleerd en de luchtdichtheid neemt toe. Daardoor neemt de behoefte aan de ventilatie toe. Anders is de goede kwaliteit van de binnenlucht niet gegarandeerd.

Contact

Tim Van Helden, tim.vanhelden@vcb.be en Johan Vanden Driessche, johan.vandendriessche@vcb.be

Vlaamse Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42 , B-1000 Brussel
T +32 2 545 57 49 www.vcb.be

De projectpartners van Interreg ET’Air in de kijker !

Je zou ook interesse kunnen hebben in