Het project VENTIL’acteurs , onder leiding van CEREMA, wil concrete acties opzetten om de mechanische ventilatiesystemen te verbeteren en zo het ontstaan van dysfuncties te voorkomen. Hiervoor mobiliseert het project alle actoren in de bouwsector die betrokken zijn bij de kwaliteit van de ventilatiesystemen. In mei/juni 2018 is een eerste enquête gestart om hun meningen en aanbevelingen te verzamelen over alle levensfasen van een ventilatiesysteem (van regelgeving tot onderhoud). Deze enquête versterkt de visie dat ventilatie in de eerste plaats moet worden gezien als een middel om een goede binnenluchtkwaliteit te behouden. Er zijn drie doorslaggevende factoren geïdentificeerd: de uitvoering, de inbedrijfstelling en de oplevering.

De tweede enquête vond begin 2020 plaats. De bedoeling was deze drie factoren nader te onderzoeken. Hiervoor heeft Cerema een vragenlijst opgesteld over de volgende thema’s:
● Initiële en voortgezette opleiding van de actoren
● Zelfcontrole- en testen bij de inbedrijfstelling
● Controle en verificatie op vlak van conformiteit

De resultaten en analyses zijn nu beschikbaar. In de tweede enquête werden 9 belangrijke actiepunten vastgesteld, die, zonder prioritaire volgorde, vermeld zijn in onderstaande tabel.

Actie 1 Een wettelijke resultaatsverbintenis met controle bij de oplevering vastleggen, wat het voorwerp zal uitmaken van een verplicht verslag of attest en als voorwaarde zal gelden voor de oplevering van het gebouw. Controle uit te voeren door een derde partij.
Actie 2 De bekwaamheid van de professionals verhogen met praktische en kwalificerende opleidingen.
Actie 3 Een systeem op punt stellen voor de erkenning van de vaardigheden met betrekking tot ventilatie via certificaat of kwalificatie. Hiertoe moeten de beroepskwalificaties betrouwbaarder worden en moet een lastenboek worden opgesteld voor een kwalificatie “ventilatie”.
Actie 4 Periodiek onderhoud van het ventilatiesysteem voorzien. Het onderhoud van het ventilatiesysteem nagaan, bijvoorbeeld in het onderhoudsboekje van het gebouw, in een rubriek gewijd aan ventilatie.
Actie 5 Communicatie rond ventilatievraagstukken verbeteren, gericht aan gebruikers en beheerders.
Actie 6 De systematische melding van een zelfcontrole in contractuele documenten ( type CCTP ‘Cahier de clauses techniques particulières’ of lastenboek met specifieke technische clausules ) aanmoedigen om zo een automatisme te creëren bij de installateurs voor het nazicht van de installaties (zoals voor kwaliteitsprocedures bij een inbedrijfstelling).
Actie 7 Vereenvoudiging van de ontvangstprotocollen en homogenisering van de praktijken dankzij één referentiekader. De betrouwbaarheid van het materiaal op de bouwplaats dient ook te verbeteren.
Actie 8 Versterking van het onderwijs op vlak van ventilatie in de basisopleidingen die leiden tot een kwalificatie in HVAC-technieken
Actie 9 Een extra kwalificatie “Ventilatie-installatie”, voorzien in de basisopleiding ondersteund door een bestaande kwalificatietraining in HVAC-technieken.

U kan het artikel van CEREMA en alle documenten van het project terugvinden via de volgende link.

VENTIL’acteurs – Resultaten van de tweede enquête en vaststelling van de prioritaire acties

Je zou ook interesse kunnen hebben in