Verwacht door een groot aantal actoren uit de bouwsector en de afgelopen jaren dikwijls opgeroepen, werd in Frankrijk het principe van de verplichte controle van ventilatie-installaties in nieuwe gebouwen deze zomer gevalideerd.

Dit verificatiebeginsel zal worden toegepast in het kader van de Milieuverordening 2020 en betrekking hebben op de oplevering van nieuwe woongebouwen.

Ter herinnering, dit principe bestaat in Vlaanderen reeds voor de stedenbouwkundige vergunningen die na 01/01/2016 worden ingediend. In het kader van het EPG moet een inspectie van het ventilatiesysteem worden uitgevoerd. Na deze controle moet het Ventilatieprestatierapport (VPR) worden ingediend bij de EPG-aangifte aan het einde van de werkzaamheden.

Ventilatie wordt vaak verwaarloosd, hoewel het een essentiële schakel is voor de BLK en het comfort in gebouwen: feedback van verschillende actoren op het terrein melden een structureel gebrek aan kwaliteit van de ventilatie-installaties. De verplichte controle van de ventilatiesystemen is een fundamentele stap voor de kwaliteit van de ventilatie-installaties en dus voor de gezondheid van onze gebouwen.

Hoe de controles in Frankrijk zullen worden uitgevoerd, is nog niet gekend. Het Ministerie zal dit binnenkort bekendmaken. Vast staat dat de tools voor de correcte toepassing van deze controles al operationeel zijn. Het Witboek van de Ventilatie (gepubliceerd in mei 2018) stelt namelijk verschillende maatregelen voor in het kader van de invoering van een attest tijdens de oplevering. Bovendien heeft het PROMEVENT-protocol, gepubliceerd eind 2016, toegelaten de functionele controles van de mechanische ventilatiesystemen en de functionele metingen van de ventilatieroosters (debiet- en drukmetingen) betrouwbaarder te maken.

Controle van de ventilatie-installaties

Je zou ook interesse kunnen hebben in