Wetenschappelijke studies vestigen steeds meer de aandacht op de mogelijke gevolgen van gebouwen voor de gezondheid. Ze hebben onder andere toegelaten de uitstoot van verontreinigende stoffen door de bouwmaterialen en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s te evalueren en in kaart te brengen. Onder deze verontreinigende stoffen behoren vluchtige organische stoffen (VOS) tot de meest verontrustende vanwege hun hoge vluchtigheid en hun impact op de gezondheid. Twee recent gepubliceerde studies tonen het belang van ecologische materialen om de impact van gebouwen op de gezondheid te verminderen.

De eerste, verschenen in april 2020 in het tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health, verduidelijkt de voordelen van materialen in biocomposiet voor gezondheid en milieu. Onderzoekers vergeleken de VOS-emissies van conventioneel materiaal op basis van aardolie met die van materiaal op basis van biocomposiet. Zo stelden ze vast dat het vervangen van het eerste door het laatste resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de VOS-concentraties binnenshuis.

De tweede studie, gepubliceerd in juli 2020 in het tijdschrift Energy and Buildings, komt tot vergelijkbare conclusies. In deze studie hebben onderzoekers conventionele en ecologische isolatiematerialen vergeleken. Op basis van deze vergelijking stelden ze vast dat verschillende natuurlijke isolatiematerialen niet alleen goede thermische prestaties leverden, maar ook de concentraties van vervuilende stoffen binnenshuis verminderden. Vooral de isolerende werking en lage toxiciteit van schapenwol viel op.

Met het oog op een betere beheersing van de gezondheidsrisico’s verbonden aan bouwmaterialen werkt de Europese Unie aan de optimalisering en overeenstemming van de regelgeving inzake hun VOS-uitstoot . In een artikel van augustus in International Journal of  Hygiene  and  Environmental  Health  werden deze werkzaamheden en hun vooruitgang beschreven. Het artikel gaat nader in op het werk van tien Europese landen met betrekking tot de indelingscriteria van materialen op basis van hun VOS-emissies, de vooruitgang die is geboekt bij de harmonisatie van de regelgeving en de maatregelen die  Duitsland heeft genomen om het beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen te verbeteren.

Referenties:
Khoshnava M. S., Rostami R., Mohamad Zin R. et al., 2020 : The Role of Green Building Materials in Reducing Environmental and Human Health Impacts. [Online]. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, n°7.
https://doi.org/10.3390/ijerph17072589

Ortiz M., Itard L., Bluyssen P. M., 2020 : Indoor environmental quality related risk factors with energy-efficient retrofitting of housing: A literature review. [Online]. Energy and Buildings, vol. 221.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110102

Scutaru A. M., Witterseh T., 2020 : Risk mitigation for indoor air quality using the example of construction products – efforts towards a harmonization of the health-related evaluation in the EU. [Online]. International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 229.
https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2020.113588

Beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen: een kwestie van milieuvriendelijke materialen

Je zou ook interesse kunnen hebben in