Deze studie interesseerde zich aan de binnenluchtkwaliteit in de woningen van ouderen in Spanje. De luchtkwaliteit in deze gebouwen is des te belangrijker omdat ouderen gemiddeld 80% van hun tijd binnenshuis doorbrengen. Ouderen wonen echter meestal in woningen die te klein zijn of waarvan de kwaliteit van het binnenklimaat ontoereikend is. Deze factoren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van chronische vermoeidheid of verschillende andere pathologieën.

Om de kwaliteit van het binnenklimaat waarin de ouderen leven te schetsen, evenals de eventueel daaraan verbonden gezondheidsrisico’s, werden een aantal metingen uitgevoerd tijdens verschillende seizoenen. De metingen registreerden temperatuur, relatieve vochtigheid en kooldioxideconcentraties. Er werd speciale aandacht besteed aan deze drie parameters, aangezien zij indicatoren zijn voor de aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen. Alle geobserveerde woningen hadden een natuurlijk ventilatiesysteem, wat het meest gebruikt wordt in Spanje.

Uit de metingen bleek dat ouderen vaak werden blootgesteld aan té hoge concentraties kooldioxide. Deze concentraties overschreden vaak de 2000 ppm, terwijl de aanbevolen grenswaarde in Spanje 900 ppm is. Ter vergelijking: in Frankrijk variëren de normatieve of reglementaire CO2-grenswaarden van 1 000 tot 1 500 ppm, afhankelijk van het geval. Bovendien stelden de onderzoekers vast dat de temperaturen in de woningen meestal buiten het comfortbereik lagen (d.w.z. 22°C tot 26°C).

De te hoge CO2-concentraties die werden waargenomen, worden verklaard door het feit dat, zoals de onderzoekers aangeven, de luchtverversing in woningen uitsluitend bestaat uit ventilatie en luchtinfiltratie. Dit is onvoldoende om aanvaardbare CO2-concentraties te handhaven. Bovendien ventileren de bewoners tijdens de koudste periode te weinig omwille van ontoereikende verwarming in de woning, wat CO2-pieken in de hand werkt.

Toch bleek uit het onderzoek dat alleen al het openen of sluiten van een deur ‘s nachts de CO2-concentratie kan beïnvloeden. De onderzoekers adviseren daarom goede praktijken te formuleren voor bewoners van woningen met natuurlijke ventilatiesystemen. Naast deze goede praktijken stellen de onderzoekers ook voor om de renovatie van de ventilatiesystemen in deze woningen te overwegen. Op die manier kan een té grote luchtdichtheid en dus onvoldoende luchtverversing worden voorkomen. Zij adviseren vooral een mechanisch ventilatiesysteem toe te voegen als aanvulling op de natuurlijke ventilatie. Deze aanbevelingen gelden des te meer voor gebouwen waarvoor een energetische renovatie op basis van een betere isolatie (en dus een grotere luchtdichtheid) is gepland.

De studie vindt u op (toegang tegen betaling): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710219327123.

Referenties: Serrano-Jiménez, A., Lizana J., Molina-Huelva M. et al. 2020: Indoor environmental quality in social housing with elderly occupants in Spain: Measurement results and retrofit opportunities, Journal of Building Engineering, vol. 30.

De kwaliteit van het binnenklimaat in woningen die door ouderen worden bewoond

Je zou ook interesse kunnen hebben in