In deze studie werd een plafondtegel gebruikt als een passief absorberend paneel en werd de impact van milieuomstandigheden op de doeltreffende verwijdering van formaldehyde beoordeeld. De experimenten werden uitgevoerd in een kamer met een capaciteit van 400 L , een luchtdebiet van 0,2 m3 h-1, een luchtverversingsgraad van 0,5 h-1 en een belastingsfactor van 0,23m2m-3. De temperaturen en de vochtigheid varieerden tussen 21 °C ± 2 °C-26 °C ± 2 °C en 30% ± 5%-75% ± 5% respectievelijk, om zo de reële condities van het binnenklimaat in Canadese huizen gedurende de meeste maanden van het jaar te simuleren.

De resultaten hebben een efficiënte formaldehydeverwijdering via de panelen bewezen van 40% tot 75%, naargelang de milieuomstandigheden. Sporenanalyses via gaschromatografie/massaspectometrie (GC/MS) en vloeistofchromatografie onder hoge druk (HPLC) toonden aan dat er slechts zeer lage concentraties bijproducten werden gevormd. De vorming van bijproducten nam lichtjes toe wanneer het plafondpaneel werd blootgesteld aan een relatief hogere vochtigheid (75%) en een hogere temperatuur (26°C). Plafondtegels, gebruikt als passieve absorberende panelen lijken dus in reële woonomstandigheden formaldehydeconcentraties te kunnen verminderen.

Opmerking: De conclusies van dit artikel moeten worden genuanceerd. Er zijn verdere studies nodig om te bepalen hoe effectief deze hulpmiddelen zijn voor de verwijdering van formaldehyde. Bovendien wordt de problematiek van de verzadiging van materialen niet behandeld. Het is daarom moeilijk om de werkelijke effectiviteit van deze installaties op lange termijn in te schatten.

Referenties: Bahri M., Schleibinger H., Render W., Naboka O. Removal performance of formaldehyde by ceiling tiles as sorptive passive panels. Building and Environment, 2019.

Prestaties op vlak van verwijdering van formaldehyde via plafondtegels gebruikt als passieve absorberende panelen

Je zou ook interesse kunnen hebben in