Deze studie vergelijkt de VOS-emissies en gezondheidseffecten van een materiaal uit biocomposiet met die van een conventioneel materiaal. Conventionele bouwmaterialen zijn een belangrijke bron van verontreiniging van de binnenlucht (zoals vluchtige organische stoffen), die een impact kunnen hebben op de gezondheid van de bewoners. Bovendien kunnen deze verontreinigende stoffen in de buitenlucht terechtkomen en dus eveneens een impact op het milieu hebben. Ecologische bouwmaterialen, ontwikkeld met het oog op duurzaamheid , vooral materialen uit biocomposiet, vormen een interessant alternatief. Ze zijn gemaakt van niet-toxische, natuurlijke en organische materialen en hebben een beperkte invloed op de binnenluchtkwaliteit . Ze beperken dus de impact zowel op het milieu als op de gezondheid. In het kader van deze studie hebben onderzoekers de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en de gezondheidseffecten van een bouwmateriaal uit biocomposiet vergeleken met een conventioneel bouwmateriaal op basis van aardolie.

Uit de analyses bleek dat dankzij de vervanging van het conventionele bouwmateriaal door het materiaal uit biocomposiet, de totale VOS-concentraties aanzienlijk verlaagden. De onderzoekers hebben geschat dat deze vervanging de impact op de gezondheid van de bewoners met ongeveer 50% verminderde. Deze studie toont dus het potentieel van biocomposiet-materialen aan als eco-verantwoordelijke materialen die de gezondheid van de bewoners respecteren.

Referentie: Khoshnava M. S., Rostami R., Mohamad Zin R. et al, 2020: The Role of Green Building Materials in Reducing Environmental and Human Health Impacts. [Online]. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, n°7.
https://doi.org/10.3390/ijerph17072589

Milieuvriendelijke materialen én de beperking van de impact op milieu en gezondheid

Je zou ook interesse kunnen hebben in