Dit artikel, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Environmental Pollution”, gaat dieper in op de constructiematerialen gebruikt voor isolatie en hun potentiële uitstotingscapaciteit van verontreinigende stoffen in de lucht.

Door hun chemische samenstelling kunnen de materialen gebruikt voor de thermische isolatie van een gebouw verontreinigende stoffen in de binnenlucht uitstoten en dus een gezondheidsrisico voor de bewoners vormen. De auteurs van de studie hebben onder reële omstandigheden testen uitgevoerd in een kamer met een capaciteit van 20 L lucht om de uitstoot van schadelijke stoffen kwantitatief te beoordelen. De geteste isolatiematerialen waren: EPS (geëxpandeerd polystyreen of frigoliet), XPS (geëxtrudeerd polystyreen), PUR (polyurethaan) en fenolschuim (PF-2). Uit deze tests bleek dat de totale uitstoot van vluchtige organische stoffen (TVOS) door fenolschuim en EPS hoger was dan de aanbevolen waarden voor standaard bouwmaterialen. De formaldehyde-emissies daarentegen vielen voor alle geselecteerde materialen binnen de richtwaarden.

Er werd ook een empirische studie gemaakt om de concentraties en uitstoot van verontreinigende stoffen door isolatiematerialen vast te stellen. Deze test werd uitgevoerd bij de start van de bouw en 90 dagen na voltooiing. Onder de geteste materialen vertoonde gipsplaat een relatief hoge formaldehyde-emissie die niettemin voldeed aan de wettelijke normwaarden in Zuid-Korea, het land van de studie.

Referenties:
Wi S., Kang Y., Yang S., et al., [2021] Hazard evaluation of indoor environment based on long-term pollutant emission characteristics of building insulation materials: An empirical study [Online] Environmental Pollution, vol.285
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117223

Isolatiematerialen en uitstoot van vervuilende stoffen

Je zou ook interesse kunnen hebben in