Een studie die dit jaar in het tijdschrift Energy and Buildings verscheen, behandelt het effect van de externe warmte op de luchtkwaliteit binnenshuis. De auteurs bestudeerden twee nieuw gebouwde scholen in de Midlands regio in Engeland. Aangezien de recente bouwnormen thermische isolatie aanmoedigen, is het de vraag of hoge buitentemperaturen het thermisch comfort en de kwaliteit van het binnenmilieu van gebouwen kunnen aantasten.

Er werden studies terplaatse uitgevoerd om de binnenluchtkwaliteit en de oververhittingsniveaus te beoordelen in de acht nieuw gebouwde klaslokalen van de twee nieuwe koolstofarme basisscholen, gedurende de periodes met en zonder verwarming.

Uit de resultaten voor de periode zonder verwarming blijkt dat de klaslokalen een lagere ventilatie/snelheid hadden, terwijl tijdens de zomer een hogere CO2-concentratie en oververhitting werden waargenomen. Dit wijst erop dat de BLK wordt beïnvloed door de bestaande ontwerpstrategieën voor ventilatie of het ontbreken ervan, vaak veroorzaakt door het ontwerp van aangrenzende gangen. Hieruit blijkt dus dat de creatie van openingen of de plaatsing van ramen ter verbetering van de natuurlijke dwarsventilatie in de klaslokalen praktijken zijn die tijdens het ontwerp niet goed werden overwogen en doordacht.

Uit de resultaten blijkt ook dat, wanneer de buitenlucht temperatuur ‘s middags daalt, de binnenluchttemperatuur in de klaslokalen hoog blijft. Dit kan worden verklaard door de bezettingsgraad, de isolatie en de luchtdichtheid van de gebouwen.

De auteurs stelden ook vast dat in de bestudeerde klaslokalen tijdens de zomer oververhitting werd waargenomen. De temperatuur van de binnenlucht en van het hele gebouw lag boven de normen en  voorschriften gedurende meer dan 60% van de bezettingstijden.

Gezien deze resultaten pleiten de auteurs ervoor de ventilatie in scholen zorgvuldiger te bekijken en met evenveel aandacht als voor thermische energie-efficiëntie. Eveneens suggeert het niveau van de fijnstofdeeltjes PM2,5 waargenomen tijdens de  onderzoeksperiode dat de jaarlijkse blootstelling van elk individu aan PM2,5 in het klaslokaal hoger was dan de jaarlijkse aanbeveling van de WHO-richtlijnen van 2010.

Referenties:
Mohamed S., Rodrigues L., Omer S., et al., 2021 : Overheating and indoor air quality in primary schools in the UK [En ligne] Energy and Buildings, vol.250
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111291

Impact van hoge buitentemperaturen op de BLK: een case study in schoolgebouwen

Je zou ook interesse kunnen hebben in