Op 3 juni werd een tweetalig en grensoverschrijdend Webinar georganiseerd worden over het thema  “vochtigheid in gebouwen en de invloed op de binnenlucht kwaliteit”.

Keynote 1 – Marianne Stranger – VITO:  Relatieve vochtigheid in gebouwen

Marianne legt ons uit dat een correcte  relatieve vochtigheid in gebouwen zich tussen 40% en 70%  bevind en dat  dit als indicator fungeert van de binnenluchtkwaliteit, als comfortparameter en ook als gezondheidsparameter.

Zowel een het hoge als een te lage relatieve vochtigheid is oorzaak van verschillende problemen, zoals schimmelvorming, condensatie, bevorderde uitstoot van VOS of huismijtpopulatie. Ook de perceptie van temperatuur, oogirritaties, droge keel en -neus zijn indicatoren van de relatieve vochtigheid.

We krijgen een inzicht in de resultaten van een meetcampagne die uitgevoerd werd in het kader van recente studies door VITO uitgevoerd.

Keynote 2 – Emilie Hecquet APPA : Vocht en de impact op onze gezondheid en ademhaling algemene problematiek met illustratie van een concrete situatie.

Emilie geeft ons een uitgebreid inzicht in het fenomeen van schimmelvorming dat zich kan voordoen in een gebouw waar de vochthuishouding problematisch is, hoe deze schimmels in ons lichaam kunnen komen en welke gezondheidseffecten dit kan hebben.

Ter illustratie krijgen we het relaas van een recente case die zij vanuit de organisatie APPA kon opvolgen, hoe het probleem kon ontstaan en welke remediering werd toegepast.

 

Keynote 3 – Samuel Dauce  AQC :  La migration de la vapeur d’eau dans les parois – De migratie van vocht doorheen de gebouwschil

We krijgen in de presentatie van Samuel een inleiding in de principes van de bouwfysica. Hij legt uit de begrippen uit zoals vochtigheidsgraad, het temperatuursverloop in een wand, dauwpunt, koudebruggen en luchtdichtheid. Dit helpt om te begrijpen wat er kan gebeuren in de gebouwschil en wat de fenomenen kunnen zijn van in een  dampopen constructie.

 

Keynote 4 – Yves Vanhellemont   WTCB/CSTC : Opstijgend grondvocht, oorsprong, gevolgen en sanering – Humidité ascensionnelle, origine, conséquences en remèdes

Eén van de oorzaken van vocht in gebouwen kan opstijgend grondvocht zijn, voornamelijk in oude re constructies. Hoe kunnen we dit fenomeen erkennen en welke zijn de technische ingrepen die hieraan kunnen verhelpen. Dit is het onderwerp van de presentatie van Yves die aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden alle toepasbare  technieken illustreert. Hij bespreekt ook de verschillende aandachtspunten bij elk van deze technieken.

 

Keynote 5 – Karla Dinne  WTCB/CSTC : Preventie en remediering van schimmelgroei in gebouwen – Prévention et remédiation au déveleoppement de moisisures dans les bâtiments

Karla is verbonden aan het WTCB en is specialist in de wondere microscopische wereld van de schimmels. We leren hoe de juiste diagnose te stellen, wat e gevolgen hiervan kunnen zijn voor de bewoners van het pand. Deze presentatie sluit naadloos aan bij de presentatie van Emilie Hequet en gaat hierop verder in. Waar kunnen schimmels zich het best ontwikkelen?

Ze rijkt ons een plan van aanpak aan om de schimmels te bestrijden met do’s en dont’s.

 

Keynote 6 – Marie Angel Sanchez  AQC : L’outil d’aide à la décision ICHAQAI Impact de la phase CHantier sur la Qualité de l’Air Interieur – Hulpinstrument ICHAQAI  Impact van de werf fase op de binnenlucht kwaliteit

Vocht kan zich ook al tijdens de werf fase in een gebouw ophopen en zo voor mogelijk problemen zorgen. Met de tool van ICHAQAI kunnen we ons wapenen om deze situaties te voorkomen. De kritieke momenten worden gedetecteerd en met behulp van werkfiches kunnen we op de bouwwerf de verschillende actoren, de bouwheer, de projectleiding en de aannemer, sensibiliseren om de nodige acties te ondernemen om problemen te vermijden.

Dit webinar kan op dit adres worden herhaald (na registratie): https://app.livestorm.co/cd2e/atelierco-etair-lhumidite-dans-les-erp-phenomenes-principaux-et-consequences-sur-la-sante?type=detailed

Samenvatting Webinar ET’Air : thema vochtigheid in gebouwen en de invloed op de binnenlucht kwaliteit (03/06/2021)

Je zou ook interesse kunnen hebben in