Wie bent u ?

De Universiteit van Bergen (UMONS), ideaal gelegen in het hart van Europa, biedt een grote verscheidenheid aan studies en nabijheidsonderwijs. Met haar 10.000 studenten en 1.000 onderzoekers is UMONS een universiteit op mensenmaat, die niettemin openstaat voor de wereld. Haar streven naar uitmuntendheid draagt bij tot de sociaaleconomische ontwikkeling van een hele regio.

Onder de 7 faculteiten en 3 hogescholen is er de de Faculteit Architectuur en Urbanisme (FAU) die, na een universitaire opleiding van vijf jaar, een Masterdiploma in Architectuur verleent, met specialisatie Bouwkunst of Stedenbouw.

De studies Architectuur bevinden zich op het kruispunt van verschillende disciplines zoals Menswetenschappen, Technologie, Bouwkunde en Stedenbouw. Zij beantwoorden aan de behoeften van de samenleving door stedenbouwkundigen op te leiden die open van geest en verantwoordelijk zijn, en wiens werk een actieve rol speelt in de vormgeving van onze gebouwde en landschappelijke omgeving, met innovatie en aanpassing van onze levenswijze doorheen de tijd.

De toenemende complexiteit van de bouwprocessen, de bouwgerelateerde taken en de nieuwe uitdagingen op vlak van stedenbouw en milieu biedt aan de pas afgestudeerden in architectuur een breed scala aan beroepen.

De opleiding is niet alleen gericht op de constructie van stedelijke en voorstedelijke gebouwen, maar leidt bijvoorbeeld ook tot loopbanen in de stedelijke en regionale planning, restauratie van erfgoed of energie.

 

Wat zijn uw actiepunten op vlak van BLK?

De BLK vindt men terug in de technische cursussen die het comfort behandelen, vooral met betrekking tot ventilatie en bepaalde aspecten van bouwmaterialen. De faculteit heeft als doel aan de studenten een opleiding te bieden gebaseerd op de architecturale praktijken, via cursussen van architectonisch ontwerp maar ook via wetenschappelijk onderzoek.

De FAU is sinds oktober 2017 partner in het Interreg ET’Air-project “Grensoverschrijdende economie en binnenlandse luchtkwaliteit”.

Samen met de andere projectpartners ontwikkelt zij een grensoverschrijdend opleidingsaanbod over binnenluchtkwaliteit voor (toekomstige) professionals in de bouwsector. De andere actiepunten van het project betreffen de wetenschappelijke validatie van gegevens over de binnenluchtkwaliteit en de ontwikkeling van de vraag naar gezonde gebouwen bij eigenaars van particuliere en openbare gebouwen.

 

Waarom vond men deze actiepunten belangrijk?

De kwaliteit van de binnenlucht is een echte uitdaging voor de volksgezondheid. De overheid erkent dit en werkt aan een regelgeving die vooral gericht is op de binnenluchtkwaliteit in gebouwen die een kwetsbaar publiek ontvangen (scholen, kinderdagverblijven, enz.). Toekomstige architecten hebben daarom nood aan een specifieke en gevalideerde wetenschappelijke opleiding op vlak van binnenluchtkwaliteit waarmee ze de nodige vaardigheden verwerven ten dienste van toekomstige projecteigenaars.

 

Contact

Vona Salvatore
UMONS Universiteit van Bergen
FAU
Rue d’Havré 88
B-7000 BERGEN
Mail: salvatore.vona@umons.ac.be
www.umons.be

Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers: de Universiteit van Bergen (UMONS)

Je zou ook interesse kunnen hebben in