Een eerste groot werkstuk is klaar: module voor een basisopleiding rond BLK in bouw- en renovatieprojecten. Dit instrument kunnen we nu effectief gaan gebruiken in de uitrol van de diverse opleidingen. Bij deze doen we ook een oproep naar de organisaties en opleidingsinstellingen die deze tool mogelijk kunnen gebruiken in hun programma. Geef ons een seintje zodat we kunnen afstemmen hoe dit jou het best kan helpen.

Eén van de belangrijke doelen van ons project is een opleidingspakket samen te stellen dat kan bijdragen bij het sensibiliseren tot het belang van een gezonde binnenlucht kwaliteit (BLK).

Deze opleidingsmodule is opgebouwd in drie sessies waarbij we de context en de uitdagingen schetsen, de mogelijke verontreinigingen in kaart brengen en tips geven die zullen helpen bij het opstellen van een renovatiestrategie.

Sessie 1 :  Maken dat iedereen kan wonen in een gebouw met een gezonde binnenlucht is een belangrijke sociaaleconomische uitdaging.  Ook in een energiezuinige woning moeten we aandacht hebben voor een gezond binnenklimaat, een goede luchtdichtheid vereist immers een gecontroleerd ventilatiesysteem.

De regelgeving bepaalt de citeria waar de binnenlucht moet aan voldoen zowel in de woonomgeving, schoolomgeving als in de werkomgeving. 

Uit diverse bevragingen weten we dat een gezond BLK een concrete bekommernis is voor de bouwheer die aan een bouwproject begint.

Sessie 2 : De mogelijke bronnen van verontreiniging zijn talrijk en niet altijd visueel waarneembaar. CO blijft een stille doder, schimmel zorgt voor ademhalingsproblemen en gebrek aan voldoende verse lucht geeft gezondheidsproblemen. 

Professionals verklaren deze begrippen via enkele cases “uit het leven gegrepen”.

Sessie 3 : Door bij de aanvang van een bouw- of renovatieproject een eisenpakket te bepalen kan je in functie hiervan een doordacht ontwerp opstellen. Vervolgens ga je met de gepaste vaklui aan de slag en wordt de uitvoering degelijk gecontroleerd. Zo kunnen we een geslaagd project opleveren en in gebruik nemen. 
De basismodule kan in diverse opleidingen gebruikt worden om de focus op het onderwerp te leggen of als inleiding in meer specifieke modules die we momenteel nog verder uitwerken.

Module voor een basisopleiding rond BLK in bouw- en renovatieprojecten

Je zou ook interesse kunnen hebben in