Met het ingaan van de lockdown hebben velen onder ons in hun woning een werkruimte ingericht om thuis te kunnen werken.

Webinars hebben opgang gemaakt in onze werkomgeving. Ieder van u heeft zeker al de kans gehad om de verschillende tools uit te testen en om alle technische aspecten van dit communicatiemiddel te verkennen. Ook binnen de activiteiten van ET’Air hebben we deze gelegenheid gehad en in onze geplande campagnes van opleiding en kennis delen zal deze tool zeker ook gebruikt worden in de nabije toekomst.

Hierbij een aanbod van recente webinars in de interessesfeer van ons ET’Air-project :

Georganiseerd door APPA, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphèrique :

Webinar (7 mei)| Ventilation dans le résidentiel – Les fondamentaux (FRANSTALIG WEBINAR)

De laatste tijd werd er veel verwezen naar de Binnenluchtkwaliteit (BLK) en het is op dit moment noodzakelijk “om de tijd te nemen om terug te gaan naar de fundering”. Dit webinar van anderhalf uur, aangeboden met de financiële steun van l’ADEME en l’ARS Hauts-de-France, biedt de gelegenheid om in detail terug te keren naar de basis van de ventilatie in residentiële woningen.

Georganiseerd door het WTCB, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw:

Webinar | Milieubeschermende maatregelen op het vlak verven en vernissen – Regelgeving en labels (NEDERLANDSTALIG WEBINAR)

Deze webinar geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven die de afgelopen jaren genomen werden om de milieu-impact en de VOS-uitstoot (vluchtige organische stoffen) van verven en vernissen te beperken. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de officiële regelgeving en de voornaamste vrijwillige labels.

Webinar | Ventilatie van woongebouwen: positie van de luchttoevoeropeningen en filtratie (NEDERLANDSTALIG WEBINAR)

Deze webinar kadert binnen de context van de woningventilatie. De video legt uit waar de luchttoevoeropening geplaatst moet worden om recirculatie van vervuilde lucht te voorkomen en hoe deze gekozen dient te worden. In deze webinar komt u ook meer te weten over filtratie en over de manier waarop u het juiste type filtratie kan kiezen in functie van het beoogde doel.

Georganiseerd door Rehva, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations:

Webinar | How to operate and use building services during the COVID-19 crisis (ENGELSTALIG WEBINAR)

Deze webinar geeft duiding over het COVID-19 virus en de wijze waarop onderhoudsdiensten van gebouwen kunnen omgaan met de installaties om ons te helpen bij de afbouw van de Corona-lockdown.

Webinars: de digitale vorm van samen leren!

Je zou ook interesse kunnen hebben in