De BinnenLuchtKwaliteit (BLK) vormt het centrale onderwerp van het ET’Air project. Voor een goede BLK, bevelen de projectpartners preventie aan door te kiezen voor gezonde emissiearme materialen, aangepaste ventilatie, enzoverder. Maar hoe kan men de reële  impact van deze keuzes op de uiteindelijke binnenluchtkwaliteit van het gebouw kennen? Er bestaat  simulatiesoftware om de ontwerpers van gebouwen te helpen! INDALO en MATHIS-QAI behoren tot de mogelijkheden.

In de jaren 2000 zijn softwareprogramma’s voor thermische berekeningen belangrijke hulptools geworden bij de de keuze van het isolatiemateriaal, uitrustingen, enzoverder, bij een nieuwbouw- of renovatieproject. Voor de berekeningen van de BLK kunnen de softwareprogramma’s INDALO en MATHIS-QAI een goede hulp zijn.


INDALO

Het softwareprogramma INDALO werd ontworpen door het bedrijf Octopus Lab en werd gecreëerd tijdens het onderzoeksproject MERMAID. Dit project, ondersteund door ADEME, had tot doel een betrouwbaar en sterk model te maken om de evolutie van de concentraties van verschillende verontreinigende stoffen in de binnenlucht te kunnen voorspellen. Het softwareprogramma INDALO simuleert de binnenluchtkwaliteit in elke ruimte van een nieuw of bestaand gebouw aan de hand van:

  • de gebruikte materialen in het gebouw,
  • het ventilatiesysteem,
  • de bezetting van de plaats,
  • de externe verontreiniging,
  • het meubilair.

Op die manier kan de ontwerper de concentratie van de verontreinigende stoffen evalueren in functie van zijn keuzes van materialen, ventilatie, meubilair,… en ze aanpassen in functie van de BLK-doelstellingen van zijn project. Voor de modellering van de thermo-aeraulische overdrachten, essentiële elementen bij de simulaties, beroept de software zich op de CONTAM berekeningstool, ontwikkeld door het NIST (National Institute of Standards and Technology – Verenigde Staten). INDALO maakt eveneens gebruik van de INCA-Indoor berekeningstool voor de “simulatie van de binnenluchtkwaliteit waarbij de concentraties van verontreinigende stoffen in gas- en fijnstoffase kunnen worden gesimuleerd in een ruimte, door alle fysisch-chemische fenomenen die er zich voordoen te integreren”. De verontreinigende stoffen die in beschouwing worden genomen  zijn de VOC’s (650 ervan worden in rekening gebracht), fijnstof, ozon en stikstofoxiden. De concentraties worden berekend met inachtneming van de emissiebronnen, aeraulische overdrachten, fotochemische interacties en interacties oppervlakten/verontreinigende stoffen.

INDALO is  rechtstreeks in het Autodesk REVIT softwareprogramma geïntegreerd. Dit maakt het voor de ontwerper gemakkelijker om zich te bekwamen in de problematiek van de BLK. Zo kan de ontwerper de karakteristieken van zijn project vanaf zijn gewoonlijke ontwerptool invoeren. Binnenkort zal  INDALO ook toegankelijk zijn met het STD Pleiades Comfie softwareprogramma.

Voor meer informatie in dat verband, bezoek zeker de website van Octopus Lab.

MATHIS-QAI

De CSTB heeft zich verenigd met ARTELIA (internationale groep die advies-, ingenieurs- en management activiteiten uitvoert voor projecten in domeinen zoals bouw, water, milieu,…) om opzoekingen te doen omtrent 3  assen:

  • smart Building & Smart City,
  • de BIM,
  • de binnenluchtkwaliteit.

Binnen het kader van deze laatste as heeft de CSTB een BLK-simulatietool ontwikkeld: MATHIS-QAI. ARTELIA heeft een methodologie ontwikkeld voor de behandeling van de luchtkwaliteit. Deze methodologie omvat alle fasen van een ontwerp experiment, van de haalbaarheidstudie tot de programmering van de sturingen.

MATHIS werd aanvankelijk ontwikkeld voor de evaluatie van de ventilatiesystemen binnen het kader van de technische adviezen. Het werkt op basis van een erkende en betrouwbare berekeningstool voor de modellering van thermo-aeraulische overdrachten binnen een gebouw. De verontreinigende stoffen van de binnenlucht worden toegevoegd aan het MATHIS – QAI softwareprogramma.

De samenwerking CSTB – ARTELIA maakte het mogelijk om in een bureaugebouw de concentratiegegevens in verontreinigende stoffen verkregen via de MATHIS-AIQ-tool te vergelijken met de gegevens gemeten tijdens een periode van 7 dagen in 2 ruimten van het gebouw. Er werden gegevens m.b.t. de binnenzijde (bv.: relatieve vochtigheid, uitstoot van de materialen, afmetingen van de vertrekken,…) en gegevens m.b.t. de buitenzijde (weersomstandigheden, externe concentraties van verontreinigende stoffen) verkregen. De gegevens gemodelleerd door MATHIS-QAI en die verkregen via ARTELIA waren gelijk. De medewerking zal dus worden verdergezet om de tool MATHIS-QAI te vervolmaken en het ter beschikking te stellen van de spelers in vastgoed voor de dienstverlenende sector  in 2020. Het is de bedoeling hen te begeleiden bij hun materiaal- en uitrustingskeuze waarbij de concentraties van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en fijnstof in de binnenlucht kunnen worden beperkt.

Klik hier voor meer inlichtingen.

De website van  de CSTB.

De website van ARTELIA.

Simulatiesoftware van de BinnenLuchtKwaliteit voor ontwerpers (architecten, studiebureaus) bij het ontwerp van gezonde gebouwen

Je zou ook interesse kunnen hebben in