Het project zit in de laatste rechte lijn, de deelprojecten naderen hun finale vorm. We namen de bouwbeurs BATIBOUW in Brussel als gelegenheid om ons project een eerste maal voor te stellen aan een 40-tal voornamelijk Belgische geïnteresseerde toeschouwers. We waren er te gast in de mooie Rotonde Zaal van het Heysel Complex.

Na een korte introductie en de voorstelling van de projectpartners werden de verschillende outputs in de huidige vorderingsstaat voorgesteld.

Eric schetste de historiek en de algemene aanpak van het project ET’Air, Johan gidste door de opbouw van de website en de toeschouwers kregen de introductievideo te zien zoals die ook op de website te bekijken is.

Yasmina gaf een bondige samenvatting van de inhoud van de basismodule en hoe deze werd opgebouwd evenals de tools die ter beschikking staan van de trainers die hiermee aan de slag kunnen gaan.

Vervolgens hebben Eric en Salvatore de academische opleidingsmodule voorgesteld, bestemd voor studenten architectuur en ingenieurswetenschappen. Deze modules werden reeds uitgetest tijdens de zomercursussen georganiseerd door de drie meewerkende universiteiten van Mons, Valencienne en Gent.

Margaux gaf ons een preview in de toolbox , hoe deze te consulteren en welke hulpmiddelen er ter beschikking staan, Anne-Sophie stelt de gids voor goede praktijk voor, gaf ons een zicht op de inhoud ervan en een stand van zaken van dit deelproject in afwerking.

Tot slot kon Anthony ons een tip van de sluier lichten van de routekaart, een gids van twintig voorbeeldprojecten waarbij uitzonderlijke aandacht besteed werd aan de zorg voor goede binnenluchtkwaliteit.

Eén van deze voorbeeldprojecten is het Administratief centrum van de Provincie Namen. We hadden de eer en het genoegen om de architect van dit uitzonderlijk project Ir. Architect Samyn in eigen persoon te ontvangen op ons event. Hij kon ons het verhaal brengen hoe dit project tot stand kon komen en hoe men hierbij gebruik maakt van een ingenieus concept om het gebouw op natuurlijke wijze te ventileren.

Voor ons was dit in zekere zin een generale repetitie voor het grote slotevenement op 22 september in de Arenbergsite.

SÉMIN’AIR 24/05/2022 – Het ET’Air-project en de voorlopige resultaten

Je zou ook interesse kunnen hebben in