In het kader van het Europees project Life Level(s) stelde Alliance HQE-GBC France de gids voor van goede praktijken voor bouw- en openbare aanbestedingen.

 

Deze gids werd opgesteld om duurzamere openbare aanbestedingen mogelijk te maken op basis van drie indicatoren: levenscyclusanalyse (LCA), globale kost en binnenluchtkwaliteit (BLK).

De gids beschrijft de principes van openbare aanbestedingen volgens deze drie indicatoren, voor elk land dat vertegenwoordigd is in het consortium. Voorbeelden van Europese constructies waarin deze indicatoren zijn geïntegreerd zijn hier te vinden.

Meer info over de gids

Meer info over het project Life Level(s)

 

In juni organiseert Alliance HQE-GBC een opleidingscyclus Life Level(s): 3 webinars om elke indicator afzonderlijk uit te leggen en te begrijpen hoe ze kunnen worden geïntegreerd in overheidsopdrachten/aanbestedingen:

  • 02/06: Integratie van de indicatoren Level(s): welke concrete voordelen voor de duurzaamheid van gebouwen?  Focus op de LCA van een bouwproject
  • 09/06: Focus op de globale kost van een bouwproject
  • 16-06: Focus op de luchtkwaliteit van een bouwproject

Inschrijving op de Webinars

 

Gids voor goede praktijken voor de integratie van de indicatoren Levels in het openbare aanbestedingsproces – Project Life Level(s)

Je zou ook interesse kunnen hebben in