Dit webinar behandelt verschillende aspecten van het belang van een goede ventilatie. Bijkomend bespreken we rol van ventilatie in het beperken van de verspreiding van het Covid-19 virus.

In een eerste presentatie bespreekt Marianne Stranger (VITO) de verschillende vervuilende stoffen die in de binnenlucht kunnen aanwezig zijn als gevolg van de menselijke activiteiten en de gebruikte materialen in de interieurafwerkingen. Actueel hierbij is ook de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus en de manier waarop dit virus zich in de binnenlucht kan ophouden.
Verluchten en ventileren zorgt ervoor dat de binnenlucht gespoeld wordt met verse buitenlucht zodat er een goede verdunning optreedt.

De tweede presentatie wordt door Maarten Destrycker (BCCA) verzorgt en geeft toelichting bij de dimensionering van een kwalitatief ventilatiesysteem. Welke zijn de grote principes die we kunnen toepassen en welke reglementering is hierop van toepassing.

Als derde spreker biedt Davy Duvillier (RENSON) ons een overzicht van de materialen die kunnen gebruikt worden bij de installatie van deze systemen en krijgen we ook meer inzicht in het belang van het monitoren van de verschillende polluenten. Hoe kan CO² monitoring helpen bij het bestrijden van de virus verspreiding ?

Finaal krijgen we nog enkele sprekende beelden te zien bij de vierde presentatie van Niels Soenen (Hamstercleaning) die ons uitlegt waarom het onderhoud van een ventilatie installatie zeer belangrijk is. Zowel het leidingstelsel als de filters en warmtewisselaars vragen om regelmatig onderhoud en controle.

Tot slot was er ruim de tijd en de mogelijkheid tot vraagstelling via de digitale Q&A-tool zodat verschillende aspecten nog even verder uitgediept konden worden.

Het webinar kan nog steeds herbekeken worden via de volgende link:

https://youtu.be/IShWGpi7x54

VCB-webinar op 22 oktober, ventilatie en binnenluchtkwaliteit

Je zou ook interesse kunnen hebben in