De Franse Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid (ASN) heeft een rapport uitgebracht waarin het actieplan 2020-2024 inzake radon gerelateerde risico’s wordt beschreven. Dit natuurlijk radioactief gas kan in gebouwen aanwezig zijn indien de bodem rotsachtig is. Binnenshuis kan radon zich ophopen en een gezondheidsrisico vormen. In dit plan, gekoppeld aan het vierde Nationale Plan voor Milieugezondheid (PNSE4), worden drie actielijnen voorgesteld, verdeeld over verschillende fiches :

1) Oppuntstelling van een globale informatie- en bewustmakingsstrategie, samen met de voorstelling van instrumenten om informatie te verzamelen en te delen.

2) Behoud en verbetering van de kennis.

3) Verbetering van het beheer van het radon-risico in de gebouwen.

Pijler 3 heeft dus rechtstreeks betrekking op het thema “radon en gebouwen”. Dit onderwerp wordt behandeld aan de hand van drie actiefiches i.v.m. verstrekking, uitwisseling en verspreiding van goede praktijken om de radonconcentratie te verlagen bij uit te voeren werken in woningen of publiektoegankelijke gebouwen (ERP). Voor nieuwe woningen is er ook een fiche over risicopreventie m.b.t. radon.

Het ASN-document blikt ook terug op de voorbije periode, 2016-2019, en belicht de voorbije acties. Deze actieperiode liet toe het radonrisico nauwkeuriger in kaart te brengen met de studie van mogelijke radonemissies uit de bodem. De ASN heeft ook een toename vastgesteld van lokale sensibiliseringsacties en de aanwezigheid van gidsen voor goede praktijken voor de beheersing van dit risico. In deze periode werden ook opleidingen over dit thema opgesteld en groeide er een markt gerelateerd aan deze risico’s voor bouwprofessionals .

Voor meer informatie : https://www.asn.fr/Informer/Actualites/L-ASN-publie-le-plan-national-d-action-2020-2024-pour-la-gestion-du-risque-radon

Nationaal Actieplan Action 2020-2024 voor het radon-risico door ASN

Je zou ook interesse kunnen hebben in