Jaarlijks houdt het FANC in deze periode (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), in samenwerking met de Waalse provincies, het Brussels Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, een radonactie in België. Doel van deze actie is het publiek te sensibiliseren rond de problematiek van radon en de burgers aan te moedigen het radongehalte in hun huizen te meten.

Radon is een kleurloos, reukloos, smaakloos gas dat van nature in de grond voorkomt. Via structurele gebreken in het gebouw (scheuren, leidingen, enz.) kan het de woning binnendringen en zich ophopen, vooral als er onvoldoende ventilatie is.

Om radon te meten, moet gedurende 3 maanden, tijdens de verwarmingsperiode, een detector worden geplaatst in een woonruimte (begane grond). Tijdens de radonactie kost een detector 15 €, inclusief laboratoriumanalyse en saneringsadvies indien de drempelwaarde wordt overschreden.

Om een detector te bestellen, surf tot 31 december 2021 naar: https://radonactie.be/home 

Een video van FANC ter sensibilisatie voor radon is hier beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=pIpZn014jWE

Actie Radon 2021: luchtkwaliteit, een belangrijk gezondheidsprobleem

Je zou ook interesse kunnen hebben in