Het is lente, het mooi weer komt eraan en we voelen nieuwe energie in ons opborrelen… Alles nodigt ons uit de grote “lenteschoonmaak” van onze woning te beginnen.

Met water, detergent (groen natuurlijk!), spons, dweil, veegborstel,… de diepste hoekjes in de kasten, de ruimtes onder de bedden en sofa’s, de binnenkant van oven en koelkast, de  achterkant van radiatoren, de badkamer,… worden blootgelegd om stof, kalk- of schimmelsporen, vetplekken op te sporen…

Oef, zover zijn we dus. Alles is nu netjes… Onze woning wasemt frisheid uit en is klaar om het volgende donkere seizoen het hoofd te bieden.

Maar zijn we er wel zeker van niets over het hoofd te hebben gezien ?

Bij nadere controle kunnen we nog stofdeeltjes en samengeklitte insecten ontdekken in de ventilatieroosters die verse lucht naar de vertrekken voeren (woonkamer, slaapkamers,…), stof dat  de afvoerpijp  voor de vochtige lucht vanuit de badkamer verstopt, de zwaar bevuilde filters van de double flow CMV, ….  Zouden de ventilatiekanalen, verholen in muren en plafonds ook niet bevangen zijn door stof, condensatie, bacteriën, schimmels,…?

De verzorging van het luchtverversingssysteem wordt tijdens het algemeen onderhoud “als goede huisvader” van onze woning vaak over het hoofd gezien. Nochtans vertrouwen we een goede binnenluchtkwaliteit (de lucht die we voornamelijk inademen) ten dele toe aan dat systeem. Zijn taak bestaat erin nieuwe lucht in de woning te laten binnenstromen en vocht, samen met onvermijdbare in de binnenlucht aanwezige verontreinigende stoffen, naar buiten te voeren…. Verdienen alle componenten van de installatie daarom niet een regelmatige schoonmaakbeurt?

Bij het lezen van wat voorafgaat zou men geneigd zijn te geloven dat de verantwoordelijkheid voor de  “netheid” van de ventilatie-installatie enkel bij de bewoners van de woning berust. In werkelijkheid vormen zij in dat verband de laatste schakel in de ketting van de betrokken actoren.

De andere actoren zijn de bouwprofessionals die tussenkomen tijdens de verschillende stadia van het ventilatieproject (van ontwerp tot gebruik). Bijvoorbeeld, de ontwerper (architect/studiebureau) zal zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de groepen/kasten, het netwerk, de filters,… van het systeem zodat reiniging mogelijk is. Op de werf zal de installateur de ventilatie-uitrusting onderbrengen op een plaats waar het behoed is voor vochtigheid en stof en een onderhoudscontract voorstellen aan de bouwheer…

Vind de waakzaamheids- en goede praktijkpunten voor een efficiënte en gezonde ventilatie terug bij de begeleidende tools van de bouwprofessionals. Ziehier enkele voorbeelden:

  • ICHAQAI “Penser QAI dès la phase chantier” (“BLK denken vanaf de werffase”) (Agence Qualité Construction (AQC)): een hulptool bij het nemen van beslissingen en een methodologische gids voor een betere inachtname van de BLK  > http://ichaqai.qualiteconstruction.com/

 

  • De “Guide d’accompagnement du protocole Promevent”(“ Begeleidende gids van het Promevent protocol”) (ADEME): afbeeldingen en methodologieën die aangepast zijn aan de belemmeringen van het terrein -> http://www.promevent.fr/guide/Guide_PROMEVENT.pdf

 

 

  • De “Guide pratique des systèmes de ventilation de base des logements(“Praktische gids van de basisventilatiesystemen voor woningen”), NIT 258 (CSTC) > www.cstc.be

 

Goede praktijken voor efficiënte en gezonde ventilatie

Je zou ook interesse kunnen hebben in