Deze studie heeft tot doel om voor scholen een digitale tool inhoudelijk uit te werken, die hen in staat stelt om het huidige ‘ventileren en verluchten’ op klaslokaal- of schoolniveau in kaart te brengen, te evalueren en projecten of acties op te zetten om de situatie te verbeteren. Daarnaast richt de studie zich op bouwprofessionelen, gespecialiseerd in scholenbouw, waarvoor Technische Fiches opgemaakt werden, die het hoe en waarom van goed ventileren toelichten aan ontwerpers van schoolgebouwen.

Om beide initiatieven inhoudelijk sterk te laten aansluiten bij de actuele situatie van ventileren en verluchten op school, werden beiden ontwikkeld vanuit een overzicht van knelpunten en succesfactoren die in praktijk vastgesteld worden bij de organisatie van studies naar de binnenluchtkwaliteit op school.

Referenties: https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/273826

Hulpmiddelen voor de bouw van scholen

Je zou ook interesse kunnen hebben in