Het is aangetoond dat de COVID-19-besmetting vooral via de lucht plaatsvindt: aerosolen met het virus die door een besmette persoon worden uitgeademd, kunnen tot 3 uur lang in de lucht blijven. Door afstand te houden, een masker te dragen en voldoende te ventileren, wordt het risico op besmetting beperkt. Maar wat kan men doen als men zich in een kleine, slecht geventileerde kamer bevindt?

VITO en het netwerk eu.rca nodigden verschillende deskundigen uit om ideeën uit te wisselen rond luchtzuiveringstechnieken, wanneer en waar ze nuttig zijn en of verder onderzoek nodig is. Hieruit blijkt dat het gebruik van luchtreinigers in de strijd tegen COVID-19 in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn. Het blijft echter belangrijk de juiste te kiezen en die op een adequate manier te gebruiken. Hij moet doeltreffend en veilig zijn voor de gezondheid, op een geschikte plaats worden geplaatst en correct worden onderhouden.

Indien u interesse heeft voor dit onderwerp kan u een samenvatting van het webinar aanvragen via info@eureca.world

Voor meer informatie: https://vito.be/en/news/what-air-purification-has-offer-fight-against-covid-19

Wat luchtzuivering te bieden heeft in de strijd tegen COVID-19

Je zou ook interesse kunnen hebben in