In de aanvangsfase van de Covid pandemie beslist de burgemeester van de gemeente Kraainem aan de uitbaters van publiek toegankelijke gebouwen een CO₂ monitor te verdelen. Op deze manier kon het meten van het CO₂ gehalte in de binnenlucht een indicatie geven van de vervuilingsgraad en zo de uitbaters sensibiliseren tot de noodzaak aan extra ventilatie.

Hoe bent u op het idee gekomen om de verdeling van de CO₂ meettoestelletjes te organiseren?
Na de eerste lockdown dachten we dat er met de versoepeling allerlei activiteiten zouden opstarten waarbij het COVID-virus weer gemakkelijker vrij spel kon krijgen en zich via de aerosolen van besmette personen zou kunnen verspreiden. Dit werd ook door de medische sector bevestigd.
We hebben dan bepaalde acties opgezet, onze inwoners aansporen om zelf mondmaskers te maken bijvoorbeeld.
Maar we wilden ook acties ondernemen naar de uitbaters van handelszaken, horecazaken, tandartspraktijken, scholen, politiekantoren, kortom alle publiek toegankelijke ruimtes.
En de gemeente is dan begonnen met het verdelen van CO₂ meters om de uitbaters van publieke ruimtes te sensibiliseren voor het verspreidingsgevaar binnen gesloten ruimtes waar veel mensen samen komen. Ook de bevolking werd gewezen op het belang van ventilatie, maar dan zonder CO₂ meters.

Is dit dan op vrijwillige basis gebeurd?
Inderdaad, vooreerst hebben we de handelaars, horeca, scholen etc. hierover de nodige uitleg gegeven in de zin van : dit cijfer geeft de temperatuur aan en dit cijfer is de CO₂ meting, en wat betekent 800ppm CO₂ in de lucht?
Dit is natuurlijk op vrijwillige basis gedaan. Verplichten konden we zeker niet op gemeentelijk vlak. In totaal zijn er tot begin december 2020 ongeveer een 100-tal sensoren verdeeld in de meest uiteenlopende types van publiek toegankelijke plaatsen. In de grafiek hieronder kan je zien hoe die verdeling zich ongeveer verhoudt.

Wat was de reactie van de mensen op deze actie en hoe is de monitoring verder verlopen?
Vooreerst moet ik zeggen dat het niet onze bedoeling was om een wetenschappelijke studie op te zetten met een gedetailleerde monitoring van de binnenluchtkwaliteit. In die zin hebben we ook geen statistieken aangelegd met de resultaten van de meetpunten. GDPR-gewijs ondervonden we ook wel dat de deelnemers aan ons “experiment” niet bereid waren om hierover zelf cijfermateriaal te gaan verzamelen.

Maar je kan wel stellen dat de sensibiliseringsactie tot een positief resultaat heeft geleid, toch?
Veel uitbaters van een handelszaak zijn inderdaad dankbaar voor ons initiatief en melden ons dat ze wel degelijk aandacht geven aan het toestel. Verleden week nog vertelde een uitbater van een traiteurzaak mij dat in hun winkel de luchtkwaliteit permanent “op groen staat”!
Ons initiatief heeft ook weerklank gekregen tot in het buitenland toe, professor Jimenez van de University of Colorado, heeft me gefeliciteerd met onze actie. Bij deze wens ik ook de ex-collega’s van ET’Air te danken om verder aandacht te besteden aan dit onderwerp. Zonder de ET’Air projecten waren wij misschien niet op het idee gekomen om CO₂ meters systematisch te gebruiken.

Welke gevolgen zijn er naast de algemene sensibilisering merkbaar?
Of onze actie tot een betere bestrijding van de virus verspreiding heeft geleid in onze gemeente is niet meetbaar en wat voorbarig te noemen maar het is wel een feit dat de statistieken van onze gemeente momenteel niet slecht zijn ten opzichte van de ons omringende gemeentes. Ondanks onze rechtstreekse verbindingslijnen met de Brusselse hoofdstad via metro en alle andere snelle verbindingswegen, de nabijheid van shoppingcentra en dergelijke.
Ik hoop dat de meters toch een beetje hebben bijgedragen tot de bestrijding van de verspreiding.

Zijn er nog vervolgacties gepland aan dit eerste initiatief?
Wel, we blijven bezig om deze verdeling verderzetten, wekelijks gaan er nog enkele de deur uit. Stap per stap en via (figuurlijke) mond aan mond is er blijvend interesse. Ook uitbaters die in de beginfase niet wensten mee te werken komen ons nu een meettoestel vragen.
Het creëert ook een bepaalde veiligheid voor de bezoekers dat ze zich in een goed verluchtte handelszaak bevinden.
Het moeilijkste blijven de schoolgebouwen. Hier zijn technische middelen om te verluchten dikwijls zeer beperkt. De ramen regelmatig openzetten blijft daar de meest voor de hand liggende actie maar in de wintermaanden is dit zeker niet evident. Hopelijk maakt de overheid hier op zeer korte termijn extra middelen voor beschikbaar.

Met heel veel dank aan de bereidwillige medewerking van deze ex medewerker van ET’Air en nu de eerste burger van de mooie gemeente Kraainem.

Belang van CO₂ monitoring van de binnenlucht – Interview met Bertrand Waucquez, burgemeester van de gemeente Kraainem.

Je zou ook interesse kunnen hebben in