In deze webinar bekijken we de invloed van binnenmilieukenmerken en bewonersgedrag op de blootselling aan milieuvervuilende stoffen en de gezondheid. Daarbij gaat o.a. aandacht naar bouwmaterialen, inkleding van de woning, kachelgebruik en verluchten en ventileren. Verschillende onderzoekers van het Steunpunt Milieu en Gezondheid presenteren nieuwe onderzoeksresultaten. We laten ook actoren uit het werkveld aan het woord om samen met u na te denken over acties en prioriteiten voor beleid.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KULeuven) en de onderzoeksinstellingen VITO en PIH. Het consortium werkt reeds samen sinds 2002 – gedurende vier generaties van het Steunpunt Milieu en Gezondheid – en heeft daardoor een lange ervaring opgebouwd.

Voor meer informatie: https://www.milieu-en-gezondheid.be/nl/webinars-over-impact-ruimtegebruik-en-binnenmilieu-op-gezondheid-2026-januari

Webinar Binnenmilieu en gezondheid: 26 januari 2021

Je zou ook interesse kunnen hebben in