Gemiddeld brengen we 80% van onze tijd door in afgesloten ruimtes, waar veel vervuilende stoffen worden toegevoegd aan de lucht die we inademen.
Blootstelling aan vervuiling in onze woningen is gerelateerd aan zowel het gebouw als de manier waarop mensen erin leven. Wat zijn de verschillende soorten verontreinigingen en waardoor blijven ze in onze woningen aanwezig? Welke strategieën kunnen we inzetten om te leven in een woning die enerzijds voldoet aan de energie-uitdagingen en ons anderzijds in staat stelt om gezonde lucht in te ademen?

Datum & Plaats

Zondag 18 oktober van 11.30 uur tot 12.30 uur | Conferentieruimte (hal 1)

Namur Expo |Avenue Sergent Vrithoff 2 |5000 Namen (B)

Workshop ‘Kwaliteit van de binnenlucht: gevaren met betrekking tot het gebouw 

18 oktober van 11.30 uur tot 12.30 uur | Salvatore Vona | Vice-decaan van de faculteit Bouwkunde en Stedenbouw | Universiteit van Bergen

Registratie voor deze workshop is mogelijk via deze link.

De conferentie georganiseerd door de Eco-construction Cluster en zijn partners in het kader van het Europese Interreg ET’Air-project. In deze PDF met programma vindt u alle informatie over de workshops die plaats vinden van 17 t/m  25 oktober.

Workshop Kwaliteit van de binnenlucht: Gevaren met betrekking tot het gebouw 18.10.2020

Je zou ook interesse kunnen hebben in