Met het oog op de bescherming van de gezondheid van de bewoners van de gebouwen bevordert de Europese regelgeving in toenemende mate een harmonisatie van de voorwaarden voor de verhandeling van bouwproducten, Er moet echter nog veel worden gedaan. Zo hebben slechts drie Europese landen criteria vastgesteld voor de beoordeling van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) door bouwproducten. Om de beoordeling van de VOS-emissies en de communicatie hieromtrent beter te omkaderen, werken deskundigen uit tien Europese landen momenteel aan criteria om bouwproducten in te delen op basis van hun emissies.

In dit artikel worden verschillende elementen nader toegelicht. Enerzijds stelt het de lopende werkzaamheden voor de opstelling van een classificatie voor. Anderzijds licht het de vooruitgang toe op vlak van harmonisatie van de regelgeving op Europees niveau voor bouwproducten. Tot slot beschrijft het artikel wat Duitsland doet om de gezondheid van de bewoners van gebouwen te beschermen en de gezondheidsrisico’s door bouwproducten te verminderen.

Referenties : Scutaru A. M., Witterseh T., 2020 : Risk mitigation for indoor air quality using the example of construction products – efforts towards a harmonization of the health-related evaluation in the EU. [Online]. International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 229

U vindt dit artikel in open access op https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463920305344

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Je zou ook interesse kunnen hebben in