De emissies van formaldehyde via bouwmaterialen en meubilering hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid. De traditionele voorspellingsmodellen van emissies schatten deze echter doorgaans niet correct in indien de chemische reacties zich vrijmaken in de loop van de tijd. Men stelt in dit geval een discrepantie vast tussen de voorspelde en de werkelijke concentraties van formaldehyde.

In het kader van deze studie werd een model ontwikkeld om latere chemische reacties in rekening te nemen en zo de uitstoot op lange termijn beter te kunnen voorspellen. Om dit model te valideren, werden de formaldehyde-emissies van laminaatvloeren gedurende ongeveer 1,5 jaar in een testkamer gecontroleerd. Uit de resultaten bleek dat het voorgesteld model toeliet de emissies beter te voorspellen. Tests uitgevoerd met andere voorspellende modellen toonden ook aan dat dit model de emissies op efficiëntere wijze voorspelt.

Deze studie is een eerste poging om bij de modelberekening van emissies rekening te houden met de chemische reacties van materialen en om hun invloed op formaldehyde-emissies op lange termijn, wat grotendeels bij bouwmaterialen en meubilair het geval is, kwantitatief vast te stellen.

Gratis beschikbaar op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019311146?dgcid=raven_sd_search_email

Referentie: He Z., Xiong J., Kumagai K. et al., 2019: An improved mechanism-based model for predicting the long-term formaldehyde emissions from composite wood products with exposed edges and seams. [On line]. Environment International, vol. 132, p. 105086.

Een model om emissies van formaldehyde op lange termijn te voorspellen via producten in houtcomposiet

Je zou ook interesse kunnen hebben in