Deze studie onderzoekt de impact op de kwaliteit van het binnenklimaat (KBK) van isolatiematerialen en huishoudelijke producten die polyurethaan bevatten. Onderzoekers bestudeerden de impact van verschillende componenten in isolatiemateriaal en huishoudelijke producten (isocyanaat, polyol, vlamvertragers, vulstoffen, katalysatoren), afzonderlijk en tijdens hun secundaire emissies, d.w.z. na de installatie van het product. De metingen werden uitgevoerd in de context van een bebouwde omgeving.

De onderzoekers wezen erop dat er blootstelling aan isocyanaatconcentraties die de wettelijke waarden overschrijden kan zijn, indien er tijdens het plaatsen van sprayschuimisolatie geen beschermende uitrusting wordt gebruikt. Er bestaat dus een risico voor de werknemer tijdens de plaatsing van het product. De studie toont ook aan dat brandvertragers niet chemisch gebonden zijn aan polyurethaan en dat er dus geen correlatie bestaat tussen deze stoffen. In de geobserveerde binnenmilieus werden vlamvertragers in meetbare hoeveelheden gedetecteerd. De studie toonde ook aan dat katalysatoren concrete negatieve gevolgen hadden voor de binnenluchtkwaliteit.

De onderzoekers geven aan dat er aanvullende gegevens nodig zijn om het lange termijn-effect van de uitstoot van spuitmiddelen te beoordelen en aangepaste ventilatiestrategieën te formuleren, in een optiek van energiebesparing, thermisch comfort en goede binnenluchtkwaliteit. Met de beschikbare gegevens, waaronder deze studie, is het nog niet mogelijk de impact op de gezondheid van blootstelling aan een enkel bestanddeel of aan een combinatie van bestanddelen in spuitmiddelen te bepalen.

Op het einde van hun studie geven de onderzoekers een risicomatrix voor polyurethaanverbindingen en suggereren ze dat vlamvertragers, hun bijproducten en reststoffen een aanzienlijke invloed hebben op de binnenluchtkwaliteit. Zij stellen verdere studies voor om deze pistes te verkennen.

U vindt het artikel (tegen betaling) op https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132319307711.

Referenties van het artikel: Naldzjev D., Mumovic D., Strlic M., 2019: Polyurethane insulation and household products – a systematic review of their impact on indoor environmental quality. [On line]. Building and Environment.

Polyurethaan en de kwaliteit van het binnenklimaat

Je zou ook interesse kunnen hebben in