In deze periode bevinden waarin veel wordt verwarmd, stellen we u een preventiepunt voor ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging. Even terugblikken op het persdossier van  de APPA en de ARS.

Koolstofmonoxide  of « CO » is een gevaarlijk kleur- en geurloos gas, zelfs bij heel lage concentraties. CO is voornamelijk een bloedvergiftiger, het zet zich vast op de hemoglobine en neemt de plaats in van de zuurstof.  Het veroorzaakt dus een verlaging van de zuurstof in het bloed (hypoxie), vervolgens « asphyxie » die dodelijk kan zijn.

Meestal wordt het gevormd bij onvolledige verbranding. Deze situatie komt voor wanneer :

  • De zuurstofhoeveelheid ontoereikend is (niet genoeg verluchting, verstopte luchtinlaten, …);
  • het verwarmingstoestel, de sanitaire warmwaterboiler of het kooktoestel  een afwijking ver-toont ;
  • de afvoer van de verbrandingsproducten niet gebeurt zoals het hoort (slecht aangesloten leiding, verstopte schoorsteen, defect aan de uitmonding van de buis, gemotoriseerde apparatuur die een omkering van de trek veroorzaakt …).

Het persbericht van APPA en ARS stelt de gegevens in de regio Hauts-de-France van de vorige verwarmingsperiode voor :

  • 112 episodes van intoxicatie gemeld tussen 1 september 2018 en 31 maart 2019 ;
  • 377 personen blootgesteld aan CO ;
  • 299 personen vervoerd naar een spoeddienst;
  • 50 personen verwezen naar de hyperbare geneeskunde ;
  • 5 gemelde sterfgevallen.

De accidentele intoxicaties thuis vormen, zoals elk jaar, het grootste deel van de vergiftigingen (95%).

Tenslotte beklemtoont het persdossier opnieuw het belang van de verwarmingsinstallateurs en schoorsteenvegers, essentiële preventieactoren, en plaatst het de rol van de koolstofmonoxide-detectoren terug in hun juiste perspectief als nuttige elementen die intoxicatie van de bewoners echter niet zullen verhinderen.

Preventie tegen koolstofmonoxide(CO)-vergiftiging

Je zou ook interesse kunnen hebben in