Deze studie geeft een selectie van materialen die een betere beheersing van de vochtigheid bevorderen en zo het risico van schimmelvorming beperken.

Vochtbescherming beïnvloedt de duurzaamheid van materialen, de energie-efficiëntie en de kwaliteit van het binnenklimaat. De onderzoekers brengen in deze studie een uitgebreide meta-analyse van experimentele studies. Ze leveren eveneens een overzicht van numerieke benaderingen met betrekking tot het vermogen van een aantal materialen om als buffer tegen vochtigheid op te treden (Moisture Buffering Values (MBV’s) in het engels). De studie synthetiseert en analyseert gegevens van meer dan 180 experimenten. Ze classificeert, vergelijkt en werpt een kritische blik op de experimentele methoden die worden gebruikt om de MBV’s van de materialen te evalueren. Ook de gebruikte methoden om de voordelen voor het gebouw te beoordelen, worden in kaart gebracht.

Experimentele gegevens geven aan dat biotische en chemisch hydrofiele materialen (bv. materialen die cellulose bevatten, zoals hout) hogere MBV’s hebben dan poreuze, abiotische materialen (bv. cement). De ontwikkeling van natuurlijke, synthetische of hybride hydrofiele materialen om hogere MBV’s te bereiken, lijkt dus een opportuniteit. Bovendien toont de studie ook aan dat hoge MBV’s in sommige klimaten tot 30% energiebesparing kunnen opleveren.

Volgens de studie zullen echter nog meer experimentele en numerieke methoden nodig zijn om de voordelen voor gebouwen beter te kunnen beoordelen. De onderzoekers stellen verschillende hiaten vast op vlak van technische en wetenschappelijke kennis en geven aan dat verder theoretisch en experimenteel onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen in de buffercapaciteit tegen vochtigheid en de effecten daarvan op het energieverbruik en de kwaliteit van het binnenklimaat in residentiële en commerciële gebouwen.

Beschikbaar (betalend) op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778819318730.

Referenties van het artikel: Kreiger B. K., Srubar W. V., 2019: Moisture Buffering in Buildings: A Review of Experimental and Numerical Methods. [On line]. Energy and Buildings, vol. 202, 56p.

Bescherming tegen vocht in gebouwen: Waterbuffercapaciteit van gewone materialen

Je zou ook interesse kunnen hebben in