Een Europese richtlijn van december 2017 heeft processen waarbij kristallijn silicastof vrijkomt geclassificeerd als kankerverwekkend. In Frankrijk moest dit in de loop van 2018 omgezet worden in een wettelijk kader. Wat verandert dit voor de bedrijven in de bouwsector? Dominique Payen, specialist in chemische risico’s bij ‘Organisme professionnel de prévention de la branche (OPPBTP) [Professionele organisatie van preventie in de bouwindustrie] formuleert antwoorden.

Een Europese richtlijn van 12 december 2017 beschouwt als kankerverwekkend ” elk werk waarvan de processen leiden tot een blootstelling aan alveolaire inadembare kristallijn silicastof “. Deze tekst zou in Frankrijk effectief opgevolgd moeten worden vermits kristallijn siliciumdioxide (vooral onder de variëteit van kwarts) is geclassificeerd als een gevaarlijke chemische stof, maar – nog – niet als kankerverwekkend.

Ter herinnering: dit soort stof is op bijna alle bouwsites aanwezig. Welke wijzigingen in de werkmethoden zal een klassering als kankerverwekkende stof in de toekomst met zich meebrengen? Batiactu maakt de balans op met Dominique Payen, hoofd van de afdeling chemische risico’s en milieu van de OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du BTP).

Siliciumdioxide geclassificeerd als kankerverwekkend: welke gevolgen voor de bouwsector?

Je zou ook interesse kunnen hebben in