In een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment, werd de invloed van de energierenovatie en bewonersactiviteiten op de concentraties van verontreinigende stoffen in woningen onderzocht.

In het kader van deze studie hadden de auteurs metingen verricht op bepaalde verontreinigende stoffen in zeven woningen in Zweden met name: ultrafijn stof (UFP), fijnstof (PM2,5) en zwarte koolstof / black carbon (BC).

De gecontroleerde woningen waren gedurende 85% van de gemeten tijd bewoond. Eén van de belangrijkste bevindingen na de metingen was de toegenomen blootstelling van de bewoners aan UFP na renovatie. Dit resultaat wordt verklaard door de toegenomen activiteiten van de bewoners in de woningen na renovatiewerkzaamheden. Bij deze activiteiten worden koken of het gebruik van kaarsen vermeld, die tot verbranding leiden. Optimalisering van het ventilatiesysteem en de afvoerfluxen van de keuken zou een efficiënte evacuatie van deze binnenshuis geproduceerde deeltjes mogelijk kunnen maken.

De auteurs suggereren dat strengere constructienormen voor afzuigkappen in keukens de situatie zouden kunnen verbeteren. De gemiddelde PM2,5-concentraties daalden van 8,6 μg/m3 naar 6,6 μg/m3 na renovatie. Vervolgens werden tijdens de follow-up gemiddelde concentraties van 2,5 μg/m3 waargenomen. De auteurs leggen uit dat deze daling verband houdt met het nemen van een aantal maatregelen tijdens de renovatiewerkzaamheden (ventilatieroosters op de ramen, isolatie van sommige gebarsten muren), maar ook met de vermindering van de activiteiten die PM2,5 veroorzaken. Evenals PM2,5 zijn de gemeten concentraties van BC binnenshuis afhankelijk van de eerder genoemde activiteit van de bewoners, het sigarettengebruik en concentraties buiten.

De auteurs benadrukken het belang van een nauwkeurige en gedetailleerde registratie van de activiteiten van de bewoners voor een correcte identificatie van de bronnen die bijdragen aan de blootstelling aan fijnstof. Menselijke activiteit is dus een belangrijke bron van verontreinigende stoffen in de binnenlucht. Een beter ontwerp van de luchtinlaten voor de toevoerlucht via mechanische ventilatiesystemen en de plaatsing van optimalere luchtafvoer in de belangrijkste plaatsen zoals de keuken kunnen de situatie verbeteren.

Referenties:
Omelekhina Y., Nordquist B., Alce G., 2022: Effect of energy renovation and occupants’ activities on airborne particle concentrations in Swedish rental apartments [Online] Science of The Total Environment, vol.806
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149995

Impact van de energierenovatie en bewonersactiviteiten op de concentraties van verontreinigende stoffen in woningen

Je zou ook interesse kunnen hebben in