Deze studie evalueert isolatiematerialen op basis van hun efficiëntie, de uitstoot van broeikasgassen én de impact op de gezondheid. De keuze van de isolatiematerialen is een essentieel criterium om de milieuprestaties van energiezuinige gebouwen te garanderen: hun efficiëntie garandeert een lager energieverbruik en dus een lagere impact op het milieu. Hun keuze kan echter niet worden gemaakt zonder rekening te houden met een ander essentieel criterium: de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bewoners.

In deze optiek wilden de auteurs een kader bepalen voor de evaluatie van ecologische isolatiematerialen en meer bepaald natuurlijke en gerecycleerde materialen. Hiervoor maakten ze eerst een literatuurstudie die hen een algemeen overzicht gaf van de evaluatiecriteria die gewoonlijk worden gebruikt op gebied van isolatiematerialen. Zo stelden zij vast dat het gezondheidsaspect van de materialen sterk aanwezig was in de evaluatiemethodes. De recente studies leggen trouwens de nadruk op de niet-toxiciteit van de materialen, naast de klassieke criteria zoals hun duurzaamheid of hun prestaties op gebied van thermisch comfort.

Op basis van deze literatuurstudie hebben de auteurs de isolatiematerialen beoordeeld aan de hand van vier belangrijke aspecten (hun emissie van broeikasgassen, hun thermische geleidbaarheid, hun ontvlambaarheid en de toxiciteit voor de gezondheid). Op basis van deze criteria bepaalden zij de minst en best presterende isolatiematerialen in acht verschillende scenario’s. Rekening houdend met alle criteria en scenario’s leiden de auteurs hieruit af dat isolatiematerialen op basis van gerecycleerd glas, steenwol en schapenwol bijzonder relevante keuzes blijken te zijn. Schapenwol is hierbij de isolatie met de laagste toxiciteit. Tot slot bevelen de auteurs vooral het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen aan, zoals schapenwol, en moedigen ze het gebruik ervan aan bij bouw- en renovatiewerkzaamheden .

Referenties: Streimikiene D., Skulskis V., Balezentis T. et al, 2020 : Uncertain multi-criteria sustainability assessment of green building insulation materials.  [Online]. Energy and Buildings,vol.2019

Meercriteria-evaluatie van milieuvriendelijke isolatiematerialen

Je zou ook interesse kunnen hebben in