Methodologie

In het westen van Zwitserland werden 650 gebouwen bestudeerd en vergeleken op vlak van binnenluchtkwaliteit (BLK), energieverbruik, gedrag van de bewoners en tevredenheid. 217 hiervan waren vanaf hun constructie energiezuinige gebouwen (groep M) en 433 hadden een energierenovatie ondergaan (groep R).

De gegevens werden verzameld via enquêtes met vragenlijsten over :
• De kenmerken van de gebouwen;
• Tevredenheid van de bewoners;
• Eventuele vastgestelde fenomenen;
• De concentraties van verontreinigende stoffen binnenshuis (radon, totaal aan vluchtige organische stoffen, formaldehyde en schimmels).

Energie-efficiëntie

De resultaten toonden in de eerste plaats aan dat 90% van de gebouwen in groep M gebruik maakten van hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen. Voor gebouwen in groep R daarentegen daalde dit percentage tot 40%. Het elektriciteitsverbruik in beide soort gebouwen was vergelijkbaar. De gerenoveerde gebouwen verbruikten echter meer gas en stookolie, met als gevolg een hogere uitstoot dan gebouwen die energiezuinig werden gebouwd.

Binnenluchtkwaliteit

De waargenomen concentraties aan verontreinigende stoffen in de binnenlucht lagen over het algemeen onder de maximale richtwaarden. Desondanks lieten de metingen veel lagere concentraties zien in de gebouwen van groep M. Dit gold voor alle onderzochte vervuilende stoffen.
Op vlak van luchtverversing stelden de onderzoekers in de gerenoveerde gebouwen vooral natuurlijke ventilatie vast. De bewoners van de bij aanvang energiezuinige gebouwen daarentegen maakten meestal gebruik van mechanische ventilatie. Er kon geen significant verschil worden gevonden tussen de tevredenheid en de verklaarde fenomenen van de bewoners van gebouwen in groep R en groep M.

Conclusie

Uit de studie vloeien een aantal vaststellingen voort. In de eerste plaats lijkt de binnenluchtkwaliteit in energiezuinige gebouwen goed te zijn. Volgens deze studie verkiest men echter beroep te doen op een mechanisch ventilatiesysteem. Anderzijds stelt de studie ons in staat de voordelen van energiezuinige gebouwen te observeren op vlak van energieverbruik. Deze voordelen zijn vooral waarneembaar voor gebouwen die meteen energiezuinig gebouwd werden.

De studie toont echter ook aan dat het type gebouw ( bij aanvang energiezuinig of gerenoveerd) geen invloed heeft op de gezondheid en het comfort. Deze twee parameters waren dus in beide groepen vergelijkbaar. Er moet ook worden opgemerkt dat deze voordelen voor de gezondheid moeten worden nagetrokken via medische controles, wat de waarnemingen op objectieve wijze zou kunnen valideren. Anderzijds moet worden benadrukt dat een goed onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel is. Het garandeert een efficiënte ventilatie, dus een bevredigende binnenluchtkwaliteit en dus de gezondheid van de bewoners.

Voor meer informatie over de kwaliteit van de binnenlucht kan u terecht op de site Info Air Intérieur.

Vrij beschikbaar op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132319308315.

Referenties: Yang S., Pernot J. G., Jörin C. H. et al., 2019: Energy, indoor air quality, occupant behavior, self-reported symptoms and satisfaction in energy-efficient dwellings in Switzerland. [On line]. Building and Environment.

Binnenluchtkwaliteit, energieverbruik, comfort en gezondheid in energie-efficiënte gebouwen in Zwitserland

Je zou ook interesse kunnen hebben in